Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Úvod

= Novinka na stránke! Vo výbere vľavo nájdete Kázne 2020! 5. pôstna nedeľa 29.3.2020 =

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!! Milí bratia a sestry, mnohí sa pýtate či sa budú vykonávať služby Božie. Podľa nariadenia Vlády SR a tak isto predsedníctva ECAV stále platí, že služby Božie a ani žiadne iné aktivity  sa nebudú konať do odvolania.  !!!   Je viac než pravdepodobné, že  služby Božie sa nebudú konať ani počas blížiacej sa Veľkej Noci. Služby Božie 6. pôstnu nedeľu- Kvetnú / 5.4.2020 / sa budú vysielať o 13.00 hod na TV Lux, kazateľom bude br. generálny biskup Mgr. Ivan Eľko.

                                                                                                                      Ďakujem za pochopenie. 

                                                                                                 Mgr. Emília Volgyiová, zborová farárka CZ ECAV Chyžné

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

list Filipským 4:6.7

" O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. "

 

Pozývame Vás ako cirkevné zbory, aby ste počas všetkých pašiových nedieľ (Smrtná, Kvetná) a Veľkého piatku, spoločným zvonením v chrámoch o 15.00 hod (tento čas chce symbolický pripomenúť tmu Veľkého piatku, ktorá sa rozprestrela od 12.00 - 15.00 hod.), pozvali ľudí  k  modlitebnej chvíli. Modlime sa  za uzdravenie, nádej a silu v ťažkých časoch , ktoré prežíva každý z nás. Za trpiacich a zomierajúcich po celom svete. Za tých, ktorí pomáhajú druhým, lekárom, zdravotníkom,vojakom, hasičom, predajcom a všetkým, ktorí stoja v prvej línii. Modlime sa za kňazov, aby mali silu ešte viac sa modliť a prosiť. Modlime sa za tých, ktorí zostali doma. Modlime sa za učiteľov, deti, seniorov. Modlitebných podnetov v dnešnej dobe je skutočne viac než dosť, nezabudnime a 

modlime sa !

                                                                       Biskupi ECAV 

                                                              Predsedníctvo CZ ECAV Chyžné

 

Pastiersky list zboru biskupov k Veľkej Noci 2020

A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Ján 20, 26b

 

Milí bratia a milé sestry,

posledné dni, či týždne žijeme za zatvorenými dverami, ktoré sú dôsledkom opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu. Dvere, ktoré nás majú izolovať od iných, aby sme sa vyhli ohrozeniu vlastného života, či sami sa nestali nositeľmi vírusovej nákazy. Dvere, za ktorými mnohí ostali v strachu o svoj vlastný život, ale aj dvere, ktoré sú obrazom zodpovednosti za životy iných. Aj v cirkvi žijeme za zatvorenými dverami našich spoločenstiev a chrámov. I tento pastiersky list nebude po dlhých desaťročiach čítaný v chrámoch, ale bude sa šíriť mediálnymi prostriedkami, ktoré sa stávajú v tejto dobe  mostom medzi nami.

Veľká noc uzatvára dvere pôstneho obdobia, ktoré bolo tento rok v mnohom ojedinelé a jedinečné. Sme donútení zriecť sa našich zaužívaných spôsobov života. Strach o seba a blízkych, ohrozenie života, prijímanie život chrániacich opatrení, spomalenie ekonomických aktivít, až úplné zastavenie sveta, vytvorilo dostatočný priestor k sebareflexii, k prehodnoteniu nášho smerovania, správania sa k prírode, blízkym i k novému hľadaniu Boha v tejto pominuteľnosti. Mnohí skloňujú slovo „krehkosť“. Sme krehkí, aj keď sa tvárime nezlomne; sme krehkí, aj keď sa cítime neporaziteľne; sme krehkí, aj keď sa vnímame samospasiteľne. Situácia, v ktorej sme sa ocitli, je príležitosťou na precitnutie. Celý pôst aj s tohtoročnými udalosťami nám bytostne pripomína, že v mnohých oblastiach života sme neraz Boha nechali za zatvorenými dverami nášho vnímania aj záujmu.

Dnešná situácia nám veľmi pripomína situáciu po Kristovom ukrižovaní. Evanjelista Ján hovorí o učeníkoch, ktorí sa po Ježišovej smrti ocitli kvôli strachu o vlastný život za zatvorenými dverami, v izolácii, sklamaní z nenaplnených očakávaní, čakajúci na nejasnú budúcnosť. Čo sa stane s učeníkmi, ak ich Majster ostane za dverami ich života? Podliehajú zúfalstvu, rezignácii, nepokoju, sklamaniu. Čo robí Majster pre ich záchranu? A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Bolo veľkou milosťou a novou príležitosťou pre učeníkov, že živý Pán napriek zatvoreným dverám, napriek všetkému, akí učeníci boli, prichádza. Prebodnutými rukami prelamuje priestor, kde už nie je v centre pozornosti zlyhávajúci človek, ale On ako živý Pán! Jeho ruky prinášajú liek uzdravenia, ktorý je zložený z viacerých látok – odpustenie, pokoj, zmierenie. Všetko sa začína po novom, všetko sa začína rodiť z poznania: „Videli sme Pána.“ Toho, ktorý bol mŕtvy a ožil, ktorý sa kvôli nám nakazil, aby sa stal človekom nula pre naše uzdravenie.  Iba tí, v živote ktorých sa zrodilo vyznanie: „Videli sme Pána“, majú silu stať sa novým a otvoreným spoločenstvom, majú silu otvoriť dvere svojich životov a otvoriť sa službe iným.

A čo je znakom tejto otvorenosti? Život nesúci Kristove rany, prinášajúci obete, milujúci až do krajnosti. Kristove rany boli dôkazom pre spoločenstvo učeníkov, že On nie je prízrak, ani halucinácia, ale živý a vzkriesený Pán. Ruky, ktoré uzdravovali; nohy, ktoré hľadali, čo bolo zahynulo; hlava a srdce, ktoré v sebe nosili každé stvorenie – tie boli zasiahnuté ranami, aby sme pochopili hĺbku Božej lásky. Jeho ruky sú naša legitimácia, „občiansky preukaz padlého človeka“. Človeka, ktorý zväzuje ruky láske, falšou a lžou prikrýva pravdu, mocou a peniazmi si obmýva svedomie, či pichľavými slovami vracia späť údery. Kristove rany a stopy po klincoch sú nielen ľudskou, ale predovšetkým Božou legitimáciou. Sú viditeľným znamením Božej odpovede na problém zla a hriechu. Ukazujú Boží spôsob zápasu so zlom, ako sa hriech nezahmlieva, ale berie vážne.

Milí bratia a sestry, dnes celý svet hľadá liek, ktorý by prelomil pandémiu koronavírusu. Sú miesta, kde sa smrť bytostne dotýka rodín aj jednotlivcov. O to väčšie je očakávanie, o to väčšia je potreba. Hľadá sa laboratórium, z ktorého vzíde nádej pre ľudstvo, ktoré porazí neviditeľného nepriateľa a prinesie nový pokoj do celého sveta.

Posolstvo Veľkej noci je počas tisícročí naliehavé a vždy aktuálne. Golgota je Božie laboratórium, kde sa z lásky zrodil liek – antivirotikum proti vírusu hriechu. Kristus sa stal cestou záchrany a uzdravenia tohto zavíreného sveta. Je to cesta  prinášania obetí, ktoré lámu putá poviazaností a razia cestu do ľudských sŕdc. V týchto týždňoch s vďakou myslíme najmä na všetkých zdravotníkov, lekárov, zdravotné sestry, záchranárov, ktorí sa s vypätím všetkých síl postavili do prvej línie v boji so zákernou chorobou. Ich obetavosť zachraňuje mnohých a vlieva nádej na zvrátenie situácie. Myslíme aj na všetkých ostatných obetavých ľudí, ktorí v týchto náročných časoch dokážu priniesť nákup, či podať pomocnú ruku tým najzraniteľnejším. Je čas viac si všímať obetavosť v našich rodinách, na školách, ale aj v cirkvi. Je čas byť vďačnými za ľudí, ktorí sú pre nás darom. Lebo obeťou sme boli zachránení a obetavosťou porazíme nákazu egoizmu. V Kristovi nás Boh neopustil. V Kristovi nás uzdravil. V Kristovi porazil moc zlého a moci smrti. V Kristovi nám otvoril dvere novej budúcnosti presahujúcej hranice časnosti.

Nech aj tohtoročné veľkonočné sviatky, ktoré prežijeme za zatvorenými dverami našich domovov, budú pre nás osobným a bytostným stretnutím so živým Pánom, ktorému sa ani dnes nič nevymklo z rúk. Kiež by sme aj my mohli vyznať: Videli sme Pána - a takto otvorili dvere našich sŕdc pre nové a živé vzťahy. Svet sa zastavil, aby sme nanovo precitli k poznaniu, kde sme v živote zlyhali, ale zároveň aj poznali moc Božieho uzdravenia. Mnohé končiny sveta počas týchto týždňov zažívajú vzkriesenie k novému životu, obnovenie prírody, návrat života do nehostinného, ľudskou činnosťou zamoreného prostredia. Svet sa mocou vzkriesenia obnovuje k novému životu. Je k tomu potrebné len to, aby sme sa zastavili a prehodnotili svoj rebríček hodnôt. Kiež by sme to videli a prežili aj my v cirkvi, spoločnosti aj v celom svete, a aby vyznanie videli sme Pána, bolo cestou uzdravenia a otvorenia dverí v našich vzťahoch.

Prajeme Vám, aby ste aj počas tohtoročných sviatkov Veľkej noci mohli reálne zažiť skúsenosť biblických slov: A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!

S prianím Božieho pokoja, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech chráni Vaše srdcia a Vaše mysle, aby ste naplnení pokojom Vzkrieseného, stali sa pokojom pre dnešný nepokojný svet.

Peter Mihoč                                               Ivan Eľko                                                     Ján Hroboň
biskup VD ECAV                                        generálny biskup ECAV                          biskup ZD ECAV

 

 

"Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh."

                                                       Izaiáš 40:1

Milí priatelia,

koľkokrát sme si v živote povedali: " Mňa už nič neprekvapí!" S údivom sledujeme udalosti, ktoré sa okolo nás dejú a vyrážajú nám slová z úst. Nechápavo sa okolo seba obzeráme a neveriacky pýtame:  Čo sa to deje ? 

V kázni na Nový rok 1. januára 2020 som pripomínala hlavne to, že hoci nevieme aký to bude rok, čo nám prinesie, na jedno nikdy nesmieme zabudnúť:

Boh nás neopustil!

Ani v tom najhoršom sne, by mi nikdy nenapadlo, že sa týchto slov budeme musieť pridŕžať viac, než by sme si mysleli.  A pripomínať si ich každý deň. Je iné počúvať o utrpení a nešťastí, kým sa nás bytostne nedotýka.

Ale dotklo sa nás to, a to  všetkých spoločne.

Boh je s nami v každom čase, v každom navštívení. Znie to ako náboženské klišé, ale je to pravda. Nezabúdajme, že nie Boh nás opustil, ale my Boha. Prežívame strach a obavy. Obavy z toho aké to bude, aký bude svet, keď sa vystrábi z ťažkostí? Zmení nás to? Zmenili sme sa už teraz? 

Viete, to čo bolo samozrejmé, sa zmenilo za pár dní na výnimočné.

Keby nám  niekto povedal v januári, čo nás čaká, vysmiali by sme ho. Neverili by sme. A stalo sa ... zmenil sa svet, meníme sa my. 

Keby mi niekto povedal, že po 15 rokoch v službe na Pánovej vinici zavriem kostol a služby Božie sa nebudú konať a ani žiadne aktivity, povedala by som, že je blázon a robí si srandu. A stalo sa ... 

Stalo sa ...  Je na nás, aby sme sa správali zopovedne.

K Bohu. K sebe samému. Ku svojej rodine. Ku svojim priateľom. K sebe navzájom. Ku prírode...

Boh nás neopustil! Priomínajú nám to aj iné iné slová: Neboj sa, lebo Ja som s tebou!

Priatelia, povzbudzujem nás všetkých ku modlitbám, aby naše ústa neprestali volať ani v ťažkých chvíľach, modlime sa jeden za druhého, povzbudzujme. Hľadajme silu a nádej u Toho, ktorý ju jediný môže dať.

Myslím na všetkých Vás v modlitbách, ste v mojej mysli a srdci. 

Prajem Vám, aby aj tento pôstny čas, ktorý prežívame nás naplnil pokorou a istotou, že Boh je s nami. 

" Keď Boh za nás, kto proti nám?"

Prosím, dávajte si na seba pozor, správajme sa zodpovedne. 

S úctou 

           Mgr. Emília Volgyiová, zborová farárka CZ ECAV Chyžné

 

Rúško nie je hanba!

 

O Z N A M

Predsedníctvo Evanjelického a. v.  cirkevného zboru Chyžné

Predsedníctvo ECAV

 

Koronavírus

usmernenie pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov

 

 

 

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku podáva toto usmernenie pre Cirkevné organizačné jednotky Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a ich predstaviteľov. 

Bratia a sestry, pozdravujeme Vás pozdravom nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista: Pokoj Vám!

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Na základe uvedeného: Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV sa konať nebudú do odvolania/ zatiaľ dve nedele 15.3.2020 a 22.3.2020 /.


Biblické hodiny, večierne,  spevokoly, mládeže a iné podobné podujatia žiadame rovnako nekonať do odvolania podľa pokynov verejných autorít.

           

 

 

 Aj v tejto našej situácii sa povzbudzujeme Božím slovom:

            Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. 1. Kor 10, 13

 

 

Predsedníctvo Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. Chyžné

 

Predsedníctvo ECAV
Ivan Eľko, generálny biskup
Ján Brozman, generálny dozorca

Bratislava 10.03.2020

 

 

    Pôst je dažďom, aby človek zakvitol 

Pôst je apgrejdom pre vzťah s Bohom.

Skvalitňuje a zintenzívňuje komunikáciu a tým aj našu blízkosť pri Bohu. Postiť sa neznamená byť zamračený, alebo každému hovoriť, že dnes nejem sladkosti či nepočúvam hudbu... Je to činnosť, ktorá pramení v najväčšej hĺbke srdca a jej cieľom je absolútna blízkosť pri Bohu.

To znamená, že pôst nerobí človeka smutným a otráveným, ale práve naopak.

Je dažďom pre jeho vnútro.

Umožňuje vyklíčiť a vyrásť tým najkrajším a najvznešenejším cnostiam. Človek sa nepostí, aby trpel, alebo aby ho ostatní obdivovali, či ľutovali.

Ale aby sa premenil na krásneho a príťažlivého a to nielen pre druhých, ale hlavne pre Boha.

 

                                                                                                                                                                                                                                      Zdroj: internet

 

                                     

               

 

Modlitba:

 

Pane, kvôli Tebe sa oplatí ráno skôr vstať... Kvôli Tebe sa oplatí stáť na „daždi“ a prinášať obety... Kvôli Tebe sa oplatí... sa oplatí VŠETKO! Ja viem, že každá obeta robená z lásky prináša 100-násobné ovocie. Pomáhaj mi počas celého pôstneho obdobia myslieť na Teba a myslieť na blížnych... Nebrániť sa ťažkostiam a obetám, ale pokorne ich prijímať, aby som počas pôstu zakvitol a bol Tvojim MILOVANÝM.

 

 

Všetko má svoj čas ...

Všetko má svoj čas

a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu:

Je čas narodiť sa i čas umierať, čas sadiť i čas vytŕhať zasadené;

čas zabíjať i čas uzdravovať; čas búrať i čas stavať;

čas plakať i čas smiať sa; čas horekovať i čas radovať sa;

čas odhadzovať kamene i čas zbierať kamene; čas objímať i čas vyhýbať sa objímaniu;

čas hľadať i čas strácať, čas zachovať i čas odhadzovať;

čas roztrhať i čas zošívať, čas mlčať i čas hovoriť.

Čas milovať i čas nenávidieť, čas vojny i čas pokoja.

Akýže úžitok má ten, ktorý pracuje, z toho, že sa namáha?

Videl som ťažkú úlohu, ktorú dal Boh ľuďom, aby sa ňou umárali.

Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal.

Poznal som, že niet pre nich nič lepšie, ako radovať sa a dobre robiť vo svojom živote.

Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom.

Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať. Boh to tak zariadil, aby sa Ho ľudia báli.

Čo je, bolo už dávno, čo sa má stať, už dávno bolo; a Boh znovu vyhľadáva, čo sa pominulo.

 

                                                                                                                                Kazateľ 3, 1-15

 

 

Pridaj sa k nám !

Modlitba o 9.00 hod 

Milí priatelia ! 

Od leta sa v celom  našom cirkevnom zbore ECAV Chyžné  pravidelne o 9.00 hod modlíme za všetkých chorých ( deti, mladých ľudí, starších ...) k modlitbe za chorých sme pripojili začiatkom Adventu aj tzv. päťprstovú modlitbu:

1. Palec- je najbližší, to sú tí ktorých máme najbližšie- rodina, príbuzní, deti, súrodenci, manžel, manželka, priatelia...

2. Ukazovák- to sú tí, ktorí učia, vzdelávajú, pomáhajú- modlime sa za učiteľov, lekárov, sestry, všetky                             záchranné zložky / hasiči, policajti , záchranári ... tí ktorí na záchranu života druhých nasadzujú  často svoj vlastný /

3. Prostredník- modlime sa za tých ktorí sú najvyšší, či už predstavitelia štátu, cirkvi ... modlime sa aby im Pán Boh dal múdrosť, aby netúžili mať ešte viac, a v tejto honbe zabúdali na ostatných

4. Prsteník - prst, ktorý je najslabší- modlime sa za tých, ktorí sú chorí, slabí, smutní, nešťastní, za všetkých ktorí niekoho stratili, modlime sa za tých za ktorých sa už nik nemodlí a posledný

5. Malíček- najmenší prst, to sme my. Modlime sa aj za seba, aby nás Pán Boh chránil a požehnával, dával silu, múdrosť a lásku do srdca. 

Modlitba je vzácny Boží dar.

Využime to, čo nám Pán Boh dal. Stojí nás to len  chvíľu z nášho času, ale mnoho chorých čaká na naše prosby, možno aj práve na tú tvoju!

Kde sa môžem modliť? : KDEKOĽVEK 

Kedy sa môžem modliť? : KEDYKOĽVEK

Koľko to stojí? : CHVÍĽU NÁŠHO ČASU

Pán Boh robí divy v našich životoch aj dnes, len my, sme ich prestali vidieť a vnímať! 

 

Spánok ...

 

 V kostole sedeli vedľa seba otec so synom. Chlapec zrazu štuchol lakťom otca a zasmial sa: "Ocko, pozri sa. Ten ujo spí."

Otec sa vážne pozrel na syna a povedal:

"Bolo by lepšie, keby si zaspal aj ty a nehovoril zle o druhých."

 

                                                                        Bruno Ferrero, Malé príbehy pre potešenie duše

 

 

 

Dáždnik

Polia boli vysušené a popraskané pre nedostatok dažďov.

Bledé a ožltnuté listy utrápene viseli z konárov. Z lúk zmizla tráva. Ľudia žili v napätí a nervózne skúmali krištáľovo modré nebo.

Rozpálené týždne plynuli jeden za druhým. Celé mesiace nespadla ani kvapka vody. Miestny duchovný zorganizoval na námestí pred kostolom hodinu modlitieb, aby si vyprosili milosť dažďa.

V určenú hodinu bolo námestie plné utrápených ľudí s veľkými nádejami. Mnohí si priniesli predmety, ktoré dosvedčovali ich vieru.

Pán farár obdivoval Biblie, kríže a ružence.

Ale nevedel odvrátiť oči od jedného dieťaťa, ktoré vážne sedelo v prvom rade.

Na kolenách malo červený dáždnik.                                                                                              Zdroj: Bruno Ferrero, Malé príbehy pre potešenie duše

 

Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom  svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky vekov. AMEN.     

   Modliť sa znamená prosiť o dážď, veriť znamená priniesť si dáždnik.                                                                                                                                                                  

 

TOPlist