Založit webové stránky nebo eShop

Úvod

Foto z pamätnej cyklojazdy po stopách S. Tomášika a slávnostných služieb Božích venovaných spomienke na S. Tomášika pri 130. výročí úmrtia vo nájdete vo fotogalérii

Vyvoľ si ...

 

5.Mojžišova 30,15:   "Pozri: dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. "Amen

 

    V živote sa mnohokrát rozhodujeme. Volíme. Robíme voľbu. Od vecí jednoduchých až po tie zložité a náročné. Pokiaľ sa to týka vecí jednoduchých, nie je to pre nás problém. Čo si ráno oblečiem, čo budem jesť, ako budem tráviť voľný čas. No, a potom prichádzajú do života zložitejšie situácie, kedy to jednoduché nie je. Je, však úžasné žiť s možnosťou voľby. Môžeme žiť s pocitom slobodnej voľby. Pán Boh nám dáva nielen pocit, ale dáva nám slobodnú voľbu do života. A to aj dnešnými slovami: „ vyovoľ si“.  Keby však človek vždy vedel, čo je v živote správne. Či dané rozhodnutie prinesie splnené očakávanie. Veľakrát sme sa popálili na vlastných rozhodnutiach, z ktorých sme sa buď poučili, alebo ich opakujeme donekonečna. V našich ľudských možnostiach to určite nie je, vždy sa správne rozhodnúť. Ale je to možné u Pána Boha. Ak som prijal Boha do svojho života a dôverujem Mu, tak potom viem, že On chce pre mňa len to najlepšie. Aj keď nie vždy súhlasím s Božím konaním v mojom živote. Ale aj o tom je viera. My naše slová a konanie nie vždy myslíme vážne a úprimne. Pán Boh áno, aj keď má často zmysel pre humor. Pán Boh nie je krátkozrakí, ale pozerá ďalej ako je špička nášho nosa. Pozerá na našu budúcnosť. A nás tiež vedie k tejto optike. Záleží Mu na nás. A to je obrovský rozdiel, ba priam priepastný medzi nami. Je to nepochopiteľné, že „niekto“ chce pre nás len to najlepšie. Po mnohých zlých skúsenostiach a „popáleniach“ s ľuďmi je to ťažko predstaviteľné, ale pravdivé! Stačí jednoduché rozhodnutie, ktoré zmení celý tvoj život. Nič nestratíš, ale naopak získaš oveľa viac.   „predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život,“.  Amen

                     

 

 

 

Dáždnik

Polia boli vysušené a popraskané pre nedostatok dažďov.

Bledé a ožltnuté listy utrápene viseli z konárov. Z lúk zmizla tráva. Ľudia žili v napätí a nervózne skúmali krištáľovo modré nebo.

Rozpálené týždne plynuli jeden za druhým. Celé mesiace nespadla ani kvapka vody. Miestny duchovný zorganizoval na námestí pred kostolom hodinu modlitieb, aby si vyprosili milosť dažďa.

V určenú hodinu bolo námestie plné utrápených ľudí s veľkými nádejami. Mnohí si priniesli predmety, ktoré dosvedčovali ich vieru.

Pán farár obdivoval Biblie, kríže a ružence.

Ale nevedel odvrátiť oči od jedného dieťaťa, ktoré vážne sedelo v prvom rade.

Na kolenách malo červený dáždnik.                                                                                                                                Zdroj: Bruno Ferrero, Malé príbehy pre potešenie duše

 

 

 

Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom  svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky vekov. AMEN.     

   Modliť sa znamená prosiť o dážď, veriť znamená priniesť si dáždnik.                                                                                                                                                                    

 

TOPlist