Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Úvod

...viedla ich hviezda...

"...hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu."

                                                                            Evanjelium podľa Matúša 2. kapitola 

 

"Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud  ktorý si vyvolil za vlastníctvo."

 

 

... viedla ich hviezda ..., zvláštne znamenie na nebi. Aká to musela byť udalosť, ktorá podnietila troch mudrcov- kráľov, vydať sa na ďalekú cestu do neznáma. Žiadne dopravné prostriedky. Cesta to bola náročná a dlhá. Vytrvali. Dnes nie je problém cestovať, aj na dlhé trasy. Máme pomerne dobré autá, ktoré to hravo zvládnu a pri neistote stačí  zapnúť GPS- navigáciu, ktorá vie spoľahlivo doviesť do cieľa.

Hviezda- znamenie na nebi, spoľahlivé GPS zariadenie, ktoré viedlo mudrcov. Ale, nebola to iba hviezda, ktorá ich viedla, bol to sám BOH.

 

Dnes pre nás  nie je problém prekonávať rozličné dlhé vzdialenosti z krajiny do krajiny, ale paradoxne k sebe, máme na míle ďaleko.

Kto ťa vedie dnes ?

 

Dáždnik

Polia boli vysušené a popraskané pre nedostatok dažďov.

Bledé a ožltnuté listy utrápene viseli z konárov. Z lúk zmizla tráva. Ľudia žili v napätí a nervózne skúmali krištáľovo modré nebo.

Rozpálené týždne plynuli jeden za druhým. Celé mesiace nespadla ani kvapka vody. Miestny duchovný zorganizoval na námestí pred kostolom hodinu modlitieb, aby si vyprosili milosť dažďa.

V určenú hodinu bolo námestie plné utrápených ľudí s veľkými nádejami. Mnohí si priniesli predmety, ktoré dosvedčovali ich vieru.

Pán farár obdivoval Biblie, kríže a ružence.

Ale nevedel odvrátiť oči od jedného dieťaťa, ktoré vážne sedelo v prvom rade.

Na kolenách malo červený dáždnik.                                                                                                                                Zdroj: Bruno Ferrero, Malé príbehy pre potešenie duše

 

 

 

Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom  svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky vekov. AMEN.     

   Modliť sa znamená prosiť o dážď, veriť znamená priniesť si dáždnik.                                                                                                                                                                    

 

TOPlist