Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop

Úvod

DOMOV SPEVÁCKEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

EVANJELICKÝ A.V. CIRKEVNÝ ZBOR CHYŽNÉ

VÁS SPOLOČNE POZÝVAJÚ NA 

SAKRÁLNY KONCERT

ÚČINKUJE

SPEVÁCKY ZBOR

SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

DIRIGENT

doc. Mgr. art. Štefan SEDLICKÝ, ArtD.

 

v sobotu, 1.apríla 2017 o 17:00 hod

v kostole ECAV v Chyžnom

 

Vstup voľný. S vďakou pijmeme Váš dobrovoľný príspevok.

 

 

Pôst nás vedie k rozhodnutiu

 

Po ceste Tvojej, tŕnistej, my s Tebou chceme, Pane. Preveď i nás, Kriste náš, do svojej svätej zeme... Pre vieru- uzdrav oči naše, tak popraj rozpoznať i nám , kde pravda Tvoja a kde klam a pre kráľovstvo svoje chráň, nás v dnešnom ťažkom čase! AMEN

 

Začalo  nové obdobie cirkevného roka, ktoré nazývame pôstom. Ak by sme boli presný, tak začiatok pôstu štartuje popolcová streda. Vždy na začiatku sa mnohí pýtajú, čo je to vlastne pôst? Odpovedí by sme asi našli mnoho, ale tá základná vždy znie: pôst znamená nejesť mäso. Stať sa vegetariánom po dobu 40 dní. Ale čo ak som vegetarián už 25 rokov? Znamená to iba očistu tela, odriekanie si niečoho...  Pôst iste znamená  aj očistu tela. Mnohí s ktorými som sa na začiatku pôstu rozprávala, mi potvrdili, že aj začali ale nevydržali. Prepadlo ich pokušenie, ktorému neodolali. A tých pokušení v dnešnej dobe je veľmi veľa. Lákadiel, ktoré sa nás snažia zmiasť z tej správnej cesty. Najmä v nasledovaní Krista.  Pôst nás vedie k tomu, aby sme sa rozhodli. Či odoláme pokušeniu, ktoré je veľmi silné,  alebo vytrváme a budeme kráčať za Kristom. Pôst vedie k rozhodnutiu. A to je vždy majstrovské umenie dobre si vybrať. Zvoliť správnu cestu. 

Voľba je na Tebe!

                 Božie slovo hovorí: "Daroval som ti život a dobro, zlo a smrť, vyvoľ si teda život...."

 

Prajem Vám, Božou milosťou naplnené pôstne dni

 

                                                                                                                          Mgr. Emília Volgyiová, farárka CZ

 

Dáždnik

Polia boli vysušené a popraskané pre nedostatok dažďov.

Bledé a ožltnuté listy utrápene viseli z konárov. Z lúk zmizla tráva. Ľudia žili v napätí a nervózne skúmali krištáľovo modré nebo.

Rozpálené týždne plynuli jeden za druhým. Celé mesiace nespadla ani kvapka vody. Miestny duchovný zorganizoval na námestí pred kostolom hodinu modlitieb, aby si vyprosili milosť dažďa.

V určenú hodinu bolo námestie plné utrápených ľudí s veľkými nádejami. Mnohí si priniesli predmety, ktoré dosvedčovali ich vieru.

Pán farár obdivoval Biblie, kríže a ružence.

Ale nevedel odvrátiť oči od jedného dieťaťa, ktoré vážne sedelo v prvom rade.

Na kolenách malo červený dáždnik.                                                                                                                                       Zdroj: Bruno Ferrero, Malé príbehy pre potešenie duše

 

 

Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom  svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky vekov. AMEN.     

   Modliť sa znamená prosiť o dážď, veriť znamená priniesť si dáždnik.                                                                                                                                                                    

 

TOPlist