Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Úvod

= Novinka na stránke! Vo výbere vľavo nájdete Kázne 2020 =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Služby Božie 21.5.2020: Vstúpenie Krista na nebesá

16.30 hod- Revúcka Lehota

18.00 hod- Chyžné

Služby Božie 24.5.2020: Nedeľa po Vstúpení

8.30 hod- Lubeník

9.30 hod- Revúcka Lehota

11.00 hod- Chyžné

Samozrejme všetko za dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Pri vstupe do chrámu je povinnosťou mať rúško, dodržiavať 2m odstupy, rukavice alebo dezinfekcia pri vstupe do chrámu.  

..........................................................................................................................................

 

Ev. podľa Jána 9, 4 – 5

„My musíme konať skutky Toho, ktorý ma poslal, kým je deň; prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať.  Dokiaľ som na svete, ja som svetlo sveta.“

Milí bratia a milé sestry!

       Je veľa vecí, bez ktorých si človek nevie predstaviť život. Avšak v uplynulých týždňoch sme prišli na to, že to tak nemusí byť. A že to čo bolo pre nás dôležité, v podstate vôbec dôležité nie je. Dokázali sme si ako tak zvyknúť na obmedzenia aj keď sme túžili po tom, aby sa všetko vrátilo do starých koľají. V každej situácii sa však môžeme niečo naučiť. Naučiť niečo nové. Je na nás, na každom z nás či aj z tejto situácie si niečo vezmeme do svojho života. Múdry človek sa poučí z chýb druhého, hlupák sa učí na svojich vlastných. Položili ste si otázku čo mi koronavírus dal, počujeme vždy len o tom čo nám vzal, ale získali sme niečo? Mohol nás Pán Boh naučiť aj prostredníctvom tejto situácie? Áno mohol, a aj naučil. Naučil nás a znovu pripomenul, že je dôležitý mať blízky vzťah s Ním. Naučil nás, že je s nami všade. Pamätáte na Izraelcov ako sa vystatovali a boli pyšný na svoj chrám- a keď im Pán Boh vzal ich pýchu. Možno aj nám musel Pán Boh niečo vziať, aby sme sa znovu spamätali. 

                                                                                             ...  viac v kázni na nedeľu po Vstúpení

Modlitba: Za pobožný život

Otče nebeský, dal si nám nekonečné dobrodenia, slovo o Kristovi a Ducha Svätého. V poznaní Krista je večný život. Duch Svätý pôsobí v nás slovami tých, čo vyučujú evanjelium a našim srdciam svedčí o Tvojej otcovskej láske voči nám. Daj, aby sme Ti vzájomne vďaky vzdávali, Teba jediného Boha vyznávali, milovali, uctievali a oslavovali, Tvoje sväté slovo neodhadzovali a Ducha Svätého od seba neodpudzovali. Daj tiež, aby každý horlivo konal svoju povinnosť, snažil sa o Tvoju a nie o svoju česť, aby nehľadal svoj prospech, ale čo osoží cirkvi. AMEN         

 

Modlitba: Prosba za blížnych 

Pane Ježiši Kriste, pokorne Ťa prosíme za tých, ktorých nosíme v srdci spolu s nimi prežívame ťarchu života. Prosíme za tých, čo pod tieňom kríža, ponorení do vlastného zármutku, bez príbuzných a priateľov, sú slabí, starí a bez opory, aby si ich potešil a vzbudil ochotné srdcia im pomôcť. Prosíme za tých, čo bolestne cítia svoju opustenosť, zostaň s nimi; urob jasnejším ich život. Modlíme sa za tých, čo nemôžu v spánku zavrieť svoje oči. Zmiluj sa nad umierajúcimi a daj im v pokojiodísť z časnosti. Modlíme sa za tých, čo stratili svojich drahých; poteš ich, aby nestratili nádej života v Tebe. Modlíme sa za tých, čo sú bez domova, bez jedla, liekov a pomoci, nech sú už kdekoľvek na svete. Prosíme za seba, za blížnych, za naše rodiny, za cirkev i za tých, čo prosiť nevedia a srdce sa im zmieta v ťažkostiach. Daj, aby sme si navzájom pomáhali ako Tvoj ľud, Teba milujúci a na Tvoju pomoc čakajúci. Amen

 

Modlitba: V ťažkých dňoch

Pane Ježiši Kriste, Tvoja duša bola smutná až na smrť. K Tebe sa obraciam, Ty vieš o mojom položení. Skormútený som a moje srdce krváca. Pokorený som až do prachu a nemám už síl. Akoby všetko nasvedčovalo, že niet pre mňa už nijakej potechy a som najnešťastnejší  zo všetkých. Viem, že som si zaslúžil Tvoj hnev, veď aký bol môj život? Verím však v Tvoje zľutovanie. Zmiluj sa nado mnou. Osloboď ma od strachu, aby som celkom neklesol na mysli a nestratil cieľ svojho života. Verím, že môžeš zmeniť, čo je nemožné u ľudí. Vyveď ma z mojich úzkostí. Ukáž mi cestu ako ďalej a prehĺb moju vieru i lásku k Tebe a blížnym. Z hlbokosti volám k Tebe, Pane, vyslyš ma. Zľutovník nebeský, zmiluj sa nado mnou. AMEN

 

Nebesá  rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.

                                                                                                  Žalm 19,2

 

Milí bratia a sestry!

Z Božej milosti sme prežili Veľkonočné sviatky, na ktoré istotne nikdy vo svojom živote nezabudneme. Boli mimoriadne, lebo prežívame ešte stále mimoriadnu situáciu. Už sme asi všetci unavení, zneistení, možno nás prepadáva " depka" či strach a obavy o budúcnosť. Obávame sa o svojich rodičov, starých rodičov, možno o deti či vnúčatá.  A všetci si kladime otázku jednu a tú istú otázku: Do kedy? Kedy to už bude normálne? Také ako predtým. Nedávno sa ma pýtala jedna sestra: Povedz mi ty, veď si farárka do kedy toto bude? Asi som ju sklamala mojou odpoveďou, ale odpovedala som jej, že vešteckú guľu nevlastním. A neviem do kedy, ale viem, že nie sme v tejto situácii sami. Áno, chápem aj to, že to  často zneje ako fráza, ale to je VIERA. Viera v Boha, ktorú nemožno uchopiť. A na mnohé otázky- my nepoznáme odpovede. Ťažko si zvykáme na obmedzenia, ale i rúška. Koľkokrát sa i mne stane, že vybehnem z domu a potom sa rýchlo otočím a poviem si:  Aha, kde mám rúško? Kazateľ vo svojej knihe hovorí: Všetko má svoj čas- zmysel!

Áno, zostať doma, má svoj zmysel, či nosenie rúška má svoj zmysel.  A ja verím v to, že i situácia v ktorej sa nachádzame má svoj zmysel. Či to chceme počuť či nie, ale my sme sa odvrátili od Pána Boha,už sme ho nepotrebovali. Hrali sme sa na " pánov stovrenia", poviem to tak, že sme sa často montovali do vecí, ktoré nás presahujú. Ako sme to žili? Zaneprázdnení. Vyčerpaní. Unavení zo všetkého a z každého. Stavali sme si múry. Žili sme pre mamon, pre veci tohto sveta. A ako sme sa správali jeden k druhému? Ako sme sa správali k tomu čo nám Pán Boh zveril? K prírode napríklad a ani  nehovoriac o iných veciach.  

Áno, či nie? 

 Ako farári a myslím si, že aj veriaci dostávame mnoho otázok. Ale jedna sa opakuje zo všetkých najčastejšie:  Kde je ten Tvoj Boh? 

Ľudia nás veriacich radi stavajú do pozície obhajcov Boha. Ja však vždy vravím, ak by Pán Boh nás potreboval ako obhajcov, tak ďakujem pekne. 

My nie sme obhajcovia. Lebo by sme ani neobstáli. Ale my sme zvestovatelia. Našou úlohou je prinášať Evanjelium Ježiša Krista. 

A tak moja odpoveď na otázku: Kde je Boh? Znie: TU. BOH JE TU. JE PRI NÁS. PRI KAŽDOM Z NÁS.

Boh je v blízkom, v priateľovi, v dieťati,  v pomoci, v ochote, v úsmeve, v kvetine, v prírode, Boh je všade. Len sa Ho musíme znova naučiť vidieť a vnímať srdcom.   

V každej situácii je Boh pri nás. Veď nám to sám povedal, že nás neopustí a nezanechá ako siroty. A zase na inom mieste hovorí: Kto chce prísť za mnou, musí zaprieť seba samého, vziať svoj kríž a tak ma nasledovať deň po deň. Ja viem, umierajú v celom svete denne tisíce ľudí. A bolí to. Tiež sú to príbuzní niekoho. Otcovia, matky, sestry, bratia, deti, vnúčatá...  Čo iné robiť v tejto situácii ako sa povzbudzovať Božím Slovom. Vydržme. Dôverujme. Verme. 

Či Boh nemiluje stovrenie, ktoré sám utvoril? 

ALE ÁNO, MILUJE.

Veď tak Boh miloval svet, že svojho jednorodenného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. 

Do nových dní a týždňov, ktoré sú pred nami, nám všetkým prajem, veľa viery, sily, požehnania. Teraz je čas bojovať- modliť sa, prosiť a povzbudzovať.

Možno  je čas zmeniť svoj život, hodnoty pre ktoré sme žili. 

Boh so všetkými nami. Pokoj vám!

S úctou Mgr. Emília Volgyiová, zborová farárka CZ ECAV Chyžné

 

Všetko má svoj čas ...

Všetko má svoj čas

a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu:

Je čas narodiť sa i čas umierať, čas sadiť i čas vytŕhať zasadené;

čas zabíjať i čas uzdravovať; čas búrať i čas stavať;

čas plakať i čas smiať sa; čas horekovať i čas radovať sa;

čas odhadzovať kamene i čas zbierať kamene; čas objímať i čas vyhýbať sa objímaniu;

čas hľadať i čas strácať, čas zachovať i čas odhadzovať;

čas roztrhať i čas zošívať, čas mlčať i čas hovoriť.

Čas milovať i čas nenávidieť, čas vojny i čas pokoja.

Akýže úžitok má ten, ktorý pracuje, z toho, že sa namáha?

Videl som ťažkú úlohu, ktorú dal Boh ľuďom, aby sa ňou umárali.

Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal.

Poznal som, že niet pre nich nič lepšie, ako radovať sa a dobre robiť vo svojom živote.

Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom.

Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať. Boh to tak zariadil, aby sa Ho ľudia báli.

Čo je, bolo už dávno, čo sa má stať, už dávno bolo; a Boh znovu vyhľadáva, čo sa pominulo.

 

                                                                                                                                Kazateľ 3, 1-15   

 

    Pridaj sa k nám !

Modlitba o 9.00 hod 

Milí priatelia ! 

Od leta 2019 sa v celom  našom cirkevnom zbore ECAV Chyžné  pravidelne o 9.00 hod modlíme za všetkých chorých ( deti, mladých ľudí, starších ...) k modlitbe za chorých sme pripojili začiatkom Adventu aj tzv. päťprstovú modlitbu:

1. Palec- je najbližší, to sú tí ktorých máme najbližšie- rodina, príbuzní, deti, súrodenci, manžel, manželka, priatelia...

2. Ukazovák- to sú tí, ktorí učia, vzdelávajú, pomáhajú- modlime sa za učiteľov, lekárov, sestry, všetky                             záchranné zložky / hasiči, policajti , záchranári ... tí ktorí na záchranu života druhých nasadzujú  často svoj vlastný /

3. Prostredník- modlime sa za tých ktorí sú najvyšší, či už predstavitelia štátu, cirkvi ... modlime sa aby im Pán Boh dal múdrosť, aby netúžili mať ešte viac, a v tejto honbe zabúdali na ostatných

4. Prsteník - prst, ktorý je najslabší- modlime sa za tých, ktorí sú chorí, slabí, smutní, nešťastní, za všetkých ktorí niekoho stratili, modlime sa za tých za ktorých sa už nik nemodlí a posledný

5. Malíček- najmenší prst, to sme my. Modlime sa aj za seba, aby nás Pán Boh chránil a požehnával, dával silu, múdrosť a lásku do srdca. 

Modlitba je vzácny Boží dar.

Využime to, čo nám Pán Boh dal. Stojí nás to len  chvíľu z nášho času, ale mnoho chorých čaká na naše prosby, možno aj práve na tú tvoju!

Kde sa môžem modliť? : KDEKOĽVEK 

Kedy sa môžem modliť? : KEDYKOĽVEK

Koľko to stojí? : CHVÍĽU NÁŠHO ČASU

Pán Boh robí divy v našich životoch aj dnes, len my, sme ich prestali vidieť a vnímať! 

 

Spánok ...

 

 V kostole sedeli vedľa seba otec so synom. Chlapec zrazu štuchol lakťom otca a zasmial sa: "Ocko, pozri sa. Ten ujo spí."

Otec sa vážne pozrel na syna a povedal:

"Bolo by lepšie, keby si zaspal aj ty a nehovoril zle o druhých."

 

                                                                        Bruno Ferrero, Malé príbehy pre potešenie duše

 

 

 

Dáždnik

Polia boli vysušené a popraskané pre nedostatok dažďov.

Bledé a ožltnuté listy utrápene viseli z konárov. Z lúk zmizla tráva. Ľudia žili v napätí a nervózne skúmali krištáľovo modré nebo.

Rozpálené týždne plynuli jeden za druhým. Celé mesiace nespadla ani kvapka vody. Miestny duchovný zorganizoval na námestí pred kostolom hodinu modlitieb, aby si vyprosili milosť dažďa.

V určenú hodinu bolo námestie plné utrápených ľudí s veľkými nádejami. Mnohí si priniesli predmety, ktoré dosvedčovali ich vieru.

Pán farár obdivoval Biblie, kríže a ružence.

Ale nevedel odvrátiť oči od jedného dieťaťa, ktoré vážne sedelo v prvom rade.

Na kolenách malo červený dáždnik.                                                                                              Zdroj: Bruno Ferrero, Malé príbehy pre potešenie duše

 

Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom  svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky vekov. AMEN.     

   Modliť sa znamená prosiť o dážď, veriť znamená priniesť si dáždnik.                                                                                                                                                                  

 

TOPlist