Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop

Úvod

Požehnanie na začiatok školského roka 2016/2017

/ foto vo fotogalérii /

!!! INFO: Stretnutie dozorcov a presbyterov GES ECAV !!!

25.9.2016, 15.00 hod Dlhá Ves- kultúrny dom

Téma: Služba presbytera – laika v CZ – pomoc duchovnému

Hosť: Tibor Lóczy, presbyter a misijný pracovník CZ Gemer

 

 

Hospodin je môj Pastier     

„Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.“ Ž 23:1 – 6

                                                                                                             

Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.

                   Viera, dôvera, nádej ...                             

 

raz sa dedinčania rozhodli modliť za dážď,

v deň modlitieb sa zhromaždili všetci ľudia.

Iba jeden chlapec prišiel s dáždnikom.

TO JE Viera!

 

Predstavte si pocit malého dieťaťa, 

keď ho vyhodíte do vzduchu.

Usmieva sa pretože vie, že ho chytíte.

TO JE Dôvera!

 

 Každý večer keď si ideme ľahnúť do postele,

nikdy nemáme istotu že sa zobudíme nasledujúce ráno.

S istotou si však nastavíme budík.

TO JE Nádej!

 
Otče náš, ktorý si v nebesiach!
 

Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom  svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky vekov. AMEN.     

                                        

                                                                                                                                                                                        

TOPlist