Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Úvod

= Novinka na stránke! Vo výbere vľavo nájdete Kázne 2020 =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Milí bratia a sestry,

oznamujeme vám, že služby Božie v nedeľu 6.12.2020- 2. Adventnú nedeľu sa budú konať nasledovne:

8.30 hod- Lubeník +VP

9.30 hod- Revúcka Lehota

11.00 hod- Chyžné

za dodržania všetkých prísnych  epidemiologických nariadení.

R - O - R

rúško- odstup- ruky /dezinfekcia/

 

Soli Deo Gloria !

-------------------------------------------------------------------------------------------

Slávnostná polovica cirkevného roka

2. Adventná  nedeľa

 

Žalm 24,6-10

Toto je pokolenie tých, čo sa na Neho dopytujú, čo Teba hľadajú, ó Bože Jákobov. Ó, brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy! Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji. Ó, brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy! Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin mocností, On je Kráľ slávy. AMEN

 

Keď sme hladní vieme čo máme robiť, ale keď je hladná duša? Po čom siahnuť?

Po čom túžime najviac v živote? Bez čoho si nevieme  život predstaviť? Je to viera v Boha? .......Dnes je množstvo  vecí, ktoré nás  zamestnávajú a okrádajú o pokoj a čas, ktorý by sme mohli venovať hľadaniu Boha. Akoby sa advent so svojím tichom a pokojom úplne vytratil z našich rodín a človek len ťažko odoláva tlaku spoločnosti, ktorá nasadla do rýchlovlaku bez ručnej brzdy.

            No či sa zaujímame o Boha, či po Ňom pátrame, či sme pokolenie tých, ktorí sa na Neho dopytujú a hľadajú Ho, alebo či si otvárame pred Ním svoje srdce, od toho nezáleží Jeho príchod. On prichádza v tichosti celkom nenápadne, že v ruchu a zhone každodenného dňa tohto sveta, v ktorom sa človeku ponúkajú rôzne hodnoty, si Ho často krát ani len nevšimneme.

Ježiš prichádza a nemusí si robiť zvláštnu reklamu. Dáva seba samého.

                                                                                viac v kázni 6.12.2020, 2. Adventná nedeľa 

 

 

ADVENT

 

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená zjavenie alebo príchod. Veriaci sa v tomto období pripravujú na príchod Krista.

 

Advent má duchovný význam a nie je len časom nakupovania darčekov. Predstavuje obdobie trvajúce štyri týždne a veriaci si v tomto období pripomínajú príchod Krista. Počas tohto obdobia sa schádzajú v katolíckych, evanjelických a iných kresťanských chrámoch k modlitbám a zamysleniam. 

Začiatky adventu siahajú do 4. storočia. Rímsky pápež Gregor Veľký na prelome 6. a 7. storočia advent stanovil na štyri týždne. Tie symbolizovali 4000 rokov, na ktoré sa v tom čase odhadovala história ľudstva pred Kristom. V období adventu platil zákaz usporadúvať hlučné zábavy a svadby.

Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele pred Štedrým dňom. Postupne sa zapaľujú každú nedeľu. A prečo práve veniec? Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva.

Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ.

                                                                                                                                                                                       Zdroj: Internet   

Modlitba:

   Otče a Pane náš, ktorý si poslal svojho Syna Ježiša Krista na svet, pomôž nám pripraviť sa na tieto sviatky. Uštedri nám svoj pokoj, pravú radosť, daj nám silu, aby sme pocítili, že si s nami a že sa o nás staráš. Prenikni nás túžbou kráčať stále s tebou.  Daj, aby sme si znova uvedomili, že Ježiš Kristus k nám prichádza nenápadne, ako malé dieťa a chce nás premieňať na lepších a štedrejších. Amen


        

        Boh dáva slobodu, Boh dáva nádej, Boh dáva silu, Boh dáva lásku ... 

       

Odpustenie je kľúč k slobode . . .

 

HYMNA LÁSKY

1 A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. 2 A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal - nič nie som. 3 A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. 4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; 5 nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, 6 neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; 7 všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí. 8 Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie sa pominie. 9 Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme, 10 ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. 11 Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa; ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. 12 Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh). 13 Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.    

 

 

 

Si učeník alebo fanúšik Ježiša Krista? 

      

Prosím nezabúdajme a  dávajme na seba pozor! 

Pri vstupe do chrámu je povinnosťou mať rúško a  dezinfekcia rúk.  

 

..........................................................................................................................................

"Ak ti Boh zavrie pred nosom okno,ktorým chceš pozerať na niečo pekné vonku,

otvorí ti vzadu dvere, aby si si to mohol ísť zobrať."

 

Modlitba: Po kázni 3. nedeľa po Svätej Trojici, 28.6.2020

 

Dobrotivý nebeský Bože, ďakujeme Ti, že Ti nie sme ľahostajní. Ty o nás prejavuješ dennodenný záujem, paradoxom je, že my často od Teba utekáme, sme tvrdohlaví, ľahostajní- často povýšenecký. Seba povyšujeme a druhých ponižujeme. Odpusť a zmiluj sa. Veď toľko- krát si nás niesol v náručí, dával sily a nádeje. Otvor naše srdcia, aby neboli tvrdé – mäsité, aby sme nehovorili o tom, že máme odpúšťať- ale aby sme odpustili, aby sme nehovorili, že máme milovať- ale aby sme milovali. Len tak bude naša viera uveriteľná, keď budeme Tvoji skutoční nasledovatelia. Aj my sme stratili neraz smer, spadli a Ty si sa načiahol a podal svoju ruku. Daj nám dobrú pamäť, aby sme sa aj my takto správali voči tým, ktorých nám pošleš do cesty. Modlíme sa a prosíme, ochraňuj nás od tragédii, nešťastí, chorôb, živlov. Prosíme za našich blížnych, priateľov a známych, za všetkých ktorých si nosíme vo svojom srdci. Prosíme a modlíme sa za deti, mladých ľudí, starších, za kohokoľvek kto potrebuje Tvoju pomoc, silu a nádej.  A napokon sa modlíme i sami za seba, Ty vieš drahý Bože, čo nás trápi, teší, čo potrebujeme, vieš to lepšie ako my. Zmiluj sa nad nami. AMEN

Lýdia Gažúrová, báseň / vlastná tvorba/, 28.6.2020 Chyžné, rozhlasové SB

 

Nedeľa je pozvánka

Nedeľa to sú dvere

Ponúknuté Tebe- aby si vošiel

A našiel cestu k sebe!

Lebo bohatý a krásny je život náš

V Božej blízkosti.

Hospodinje Pastier náš- je zdrojom života,

Vie čo Jeho ovce potrebujú.

Sú rozličné cesty v tomto svete-

Krivé- nebezpečné.

Náš dobrý Pastier nás varuje

A núti kráčať po spravodlivých cestách,

Otvára  nám dvere a čaká.

Čaká tak ako v podobenstve otec čaká

A otvára náruč

Stratenému- vrátenému synovi.

Veď je úžasné – vrátiť sa domov

-nájsť prijatie, lásku a odpustenie.

Dokážeme to aj my?

Odpustiť kto nám ublížil?

My tiež ubližujeme nášmu nebeskému Otcovi

A predsa nám otvára náruč a odpúšťa,

Lebo nás miluje.

A tak chceme Tvojmu menu dobrorečiť Hospodine,

Za Tvoju dobrotu a vernosť.

Ty nám vlievaš silu

Do nášho detstva- do vysokej staroby.

Ďakujeme, že vo všetkých situáciách svojho života,

Za všetkých okolností-

Aj v náročných časoch,

Sme v rukách nášho dobrého Pastiera.

Veď uprostred vecí pozemských,

Má zmysel život náš, len s Tebou Pane.

Tak ako je zlato vzácne ponad iné kovy,

Tak vzácne je mať Krista v srdci

 

Patriť Ježišovi.

 

 

Modlitba: Za pobožný život

Otče nebeský, dal si nám nekonečné dobrodenia, slovo o Kristovi a Ducha Svätého. V poznaní Krista je večný život. Duch Svätý pôsobí v nás slovami tých, čo vyučujú evanjelium a našim srdciam svedčí o Tvojej otcovskej láske voči nám. Daj, aby sme Ti vzájomne vďaky vzdávali, Teba jediného Boha vyznávali, milovali, uctievali a oslavovali, Tvoje sväté slovo neodhadzovali a Ducha Svätého od seba neodpudzovali. Daj tiež, aby každý horlivo konal svoju povinnosť, snažil sa o Tvoju a nie o svoju česť, aby nehľadal svoj prospech, ale čo osoží cirkvi. AMEN         

 

Modlitba: Prosba za blížnych 

Pane Ježiši Kriste, pokorne Ťa prosíme za tých, ktorých nosíme v srdci spolu s nimi prežívame ťarchu života. Prosíme za tých, čo pod tieňom kríža, ponorení do vlastného zármutku, bez príbuzných a priateľov, sú slabí, starí a bez opory, aby si ich potešil a vzbudil ochotné srdcia im pomôcť. Prosíme za tých, čo bolestne cítia svoju opustenosť, zostaň s nimi; urob jasnejším ich život. Modlíme sa za tých, čo nemôžu v spánku zavrieť svoje oči. Zmiluj sa nad umierajúcimi a daj im v pokojiodísť z časnosti. Modlíme sa za tých, čo stratili svojich drahých; poteš ich, aby nestratili nádej života v Tebe. Modlíme sa za tých, čo sú bez domova, bez jedla, liekov a pomoci, nech sú už kdekoľvek na svete. Prosíme za seba, za blížnych, za naše rodiny, za cirkev i za tých, čo prosiť nevedia a srdce sa im zmieta v ťažkostiach. Daj, aby sme si navzájom pomáhali ako Tvoj ľud, Teba milujúci a na Tvoju pomoc čakajúci. Amen

 

Modlitba: V ťažkých dňoch

Pane Ježiši Kriste, Tvoja duša bola smutná až na smrť. K Tebe sa obraciam, Ty vieš o mojom položení. Skormútený som a moje srdce krváca. Pokorený som až do prachu a nemám už síl. Akoby všetko nasvedčovalo, že niet pre mňa už nijakej potechy a som najnešťastnejší  zo všetkých. Viem, že som si zaslúžil Tvoj hnev, veď aký bol môj život? Verím však v Tvoje zľutovanie. Zmiluj sa nado mnou. Osloboď ma od strachu, aby som celkom neklesol na mysli a nestratil cieľ svojho života. Verím, že môžeš zmeniť, čo je nemožné u ľudí. Vyveď ma z mojich úzkostí. Ukáž mi cestu ako ďalej a prehĺb moju vieru i lásku k Tebe a blížnym. Z hlbokosti volám k Tebe, Pane, vyslyš ma. Zľutovník nebeský, zmiluj sa nado mnou. AMEN

 

Nebesá  rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.

                                                                                                  Žalm 19,2

 

Milí bratia a sestry!

Z Božej milosti sme prežili Veľkonočné sviatky, na ktoré istotne nikdy vo svojom živote nezabudneme. Boli mimoriadne, lebo prežívame ešte stále mimoriadnu situáciu. Už sme asi všetci unavení, zneistení, možno nás prepadáva " depka" či strach a obavy o budúcnosť. Obávame sa o svojich rodičov, starých rodičov, možno o deti či vnúčatá.  A všetci si kladime otázku jednu a tú istú otázku: Do kedy? Kedy to už bude normálne? Také ako predtým. Nedávno sa ma pýtala jedna sestra: Povedz mi ty, veď si farárka do kedy toto bude? Asi som ju sklamala mojou odpoveďou, ale odpovedala som jej, že vešteckú guľu nevlastním. A neviem do kedy, ale viem, že nie sme v tejto situácii sami. Áno, chápem aj to, že to  často zneje ako fráza, ale to je VIERA. Viera v Boha, ktorú nemožno uchopiť. A na mnohé otázky- my nepoznáme odpovede. Ťažko si zvykáme na obmedzenia, ale i rúška. Koľkokrát sa i mne stane, že vybehnem z domu a potom sa rýchlo otočím a poviem si:  Aha, kde mám rúško? Kazateľ vo svojej knihe hovorí: Všetko má svoj čas- zmysel!

Áno, zostať doma, má svoj zmysel, či nosenie rúška má svoj zmysel.  A ja verím v to, že i situácia v ktorej sa nachádzame má svoj zmysel. Či to chceme počuť či nie, ale my sme sa odvrátili od Pána Boha,už sme ho nepotrebovali. Hrali sme sa na " pánov stovrenia", poviem to tak, že sme sa často montovali do vecí, ktoré nás presahujú. Ako sme to žili? Zaneprázdnení. Vyčerpaní. Unavení zo všetkého a z každého. Stavali sme si múry. Žili sme pre mamon, pre veci tohto sveta. A ako sme sa správali jeden k druhému? Ako sme sa správali k tomu čo nám Pán Boh zveril? K prírode napríklad a ani  nehovoriac o iných veciach.  

Áno, či nie? 

 Ako farári a myslím si, že aj veriaci dostávame mnoho otázok. Ale jedna sa opakuje zo všetkých najčastejšie:  Kde je ten Tvoj Boh? 

Ľudia nás veriacich radi stavajú do pozície obhajcov Boha. Ja však vždy vravím, ak by Pán Boh nás potreboval ako obhajcov, tak ďakujem pekne. 

My nie sme obhajcovia. Lebo by sme ani neobstáli. Ale my sme zvestovatelia. Našou úlohou je prinášať Evanjelium Ježiša Krista. 

A tak moja odpoveď na otázku: Kde je Boh? Znie: TU. BOH JE TU. JE PRI NÁS. PRI KAŽDOM Z NÁS.

Boh je v blízkom, v priateľovi, v dieťati,  v pomoci, v ochote, v úsmeve, v kvetine, v prírode, Boh je všade. Len sa Ho musíme znova naučiť vidieť a vnímať srdcom.   

V každej situácii je Boh pri nás. Veď nám to sám povedal, že nás neopustí a nezanechá ako siroty. A zase na inom mieste hovorí: Kto chce prísť za mnou, musí zaprieť seba samého, vziať svoj kríž a tak ma nasledovať deň po deň. Ja viem, umierajú v celom svete denne tisíce ľudí. A bolí to. Tiež sú to príbuzní niekoho. Otcovia, matky, sestry, bratia, deti, vnúčatá...  Čo iné robiť v tejto situácii ako sa povzbudzovať Božím Slovom. Vydržme. Dôverujme. Verme. 

Či Boh nemiluje stovrenie, ktoré sám utvoril? 

ALE ÁNO, MILUJE.

Veď tak Boh miloval svet, že svojho jednorodenného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. 

Do nových dní a týždňov, ktoré sú pred nami, nám všetkým prajem, veľa viery, sily, požehnania. Teraz je čas bojovať- modliť sa, prosiť a povzbudzovať.

Možno  je čas zmeniť svoj život, hodnoty pre ktoré sme žili. 

Boh so všetkými nami. Pokoj vám!

S úctou Mgr. Emília Volgyiová, zborová farárka CZ ECAV Chyžné

 

Všetko má svoj čas ...

Všetko má svoj čas

a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu:

Je čas narodiť sa i čas umierať, čas sadiť i čas vytŕhať zasadené;

čas zabíjať i čas uzdravovať; čas búrať i čas stavať;

čas plakať i čas smiať sa; čas horekovať i čas radovať sa;

čas odhadzovať kamene i čas zbierať kamene; čas objímať i čas vyhýbať sa objímaniu;

čas hľadať i čas strácať, čas zachovať i čas odhadzovať;

čas roztrhať i čas zošívať, čas mlčať i čas hovoriť.

Čas milovať i čas nenávidieť, čas vojny i čas pokoja.

Akýže úžitok má ten, ktorý pracuje, z toho, že sa namáha?

Videl som ťažkú úlohu, ktorú dal Boh ľuďom, aby sa ňou umárali.

Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal.

Poznal som, že niet pre nich nič lepšie, ako radovať sa a dobre robiť vo svojom živote.

Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom.

Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať. Boh to tak zariadil, aby sa Ho ľudia báli.

Čo je, bolo už dávno, čo sa má stať, už dávno bolo; a Boh znovu vyhľadáva, čo sa pominulo.

 

                                                                                                                                Kazateľ 3, 1-15   

 

    Pridaj sa k nám !

Modlitba o 9.00 hod 

Milí priatelia ! 

Od leta 2019 sa v celom  našom cirkevnom zbore ECAV Chyžné  pravidelne o 9.00 hod modlíme za všetkých chorých ( deti, mladých ľudí, starších ...) k modlitbe za chorých sme pripojili začiatkom Adventu aj tzv. päťprstovú modlitbu:

1. Palec- je najbližší, to sú tí ktorých máme najbližšie- rodina, príbuzní, deti, súrodenci, manžel, manželka, priatelia...

2. Ukazovák- to sú tí, ktorí učia, vzdelávajú, pomáhajú- modlime sa za učiteľov, lekárov, sestry, všetky                             záchranné zložky / hasiči, policajti , záchranári ... tí ktorí na záchranu života druhých nasadzujú  často svoj vlastný /

3. Prostredník- modlime sa za tých ktorí sú najvyšší, či už predstavitelia štátu, cirkvi ... modlime sa aby im Pán Boh dal múdrosť, aby netúžili mať ešte viac, a v tejto honbe zabúdali na ostatných

4. Prsteník - prst, ktorý je najslabší- modlime sa za tých, ktorí sú chorí, slabí, smutní, nešťastní, za všetkých ktorí niekoho stratili, modlime sa za tých za ktorých sa už nik nemodlí a posledný

5. Malíček- najmenší prst, to sme my. Modlime sa aj za seba, aby nás Pán Boh chránil a požehnával, dával silu, múdrosť a lásku do srdca. 

Modlitba je vzácny Boží dar.

Využime to, čo nám Pán Boh dal. Stojí nás to len  chvíľu z nášho času, ale mnoho chorých čaká na naše prosby, možno aj práve na tú tvoju!

Kde sa môžem modliť? : KDEKOĽVEK 

Kedy sa môžem modliť? : KEDYKOĽVEK

Koľko to stojí? : CHVÍĽU NÁŠHO ČASU

Pán Boh robí divy v našich životoch aj dnes, len my, sme ich prestali vidieť a vnímať! 

 

Spánok ...

 

 V kostole sedeli vedľa seba otec so synom. Chlapec zrazu štuchol lakťom otca a zasmial sa: "Ocko, pozri sa. Ten ujo spí."

Otec sa vážne pozrel na syna a povedal:

"Bolo by lepšie, keby si zaspal aj ty a nehovoril zle o druhých."

 

                                                                        Bruno Ferrero, Malé príbehy pre potešenie duše

 

 

 

Dáždnik

Polia boli vysušené a popraskané pre nedostatok dažďov.

Bledé a ožltnuté listy utrápene viseli z konárov. Z lúk zmizla tráva. Ľudia žili v napätí a nervózne skúmali krištáľovo modré nebo.

Rozpálené týždne plynuli jeden za druhým. Celé mesiace nespadla ani kvapka vody. Miestny duchovný zorganizoval na námestí pred kostolom hodinu modlitieb, aby si vyprosili milosť dažďa.

V určenú hodinu bolo námestie plné utrápených ľudí s veľkými nádejami. Mnohí si priniesli predmety, ktoré dosvedčovali ich vieru.

Pán farár obdivoval Biblie, kríže a ružence.

Ale nevedel odvrátiť oči od jedného dieťaťa, ktoré vážne sedelo v prvom rade.

Na kolenách malo červený dáždnik.                                                                                              Zdroj: Bruno Ferrero, Malé príbehy pre potešenie duše

 

Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom  svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky vekov. AMEN.     

   Modliť sa znamená prosiť o dážď, veriť znamená priniesť si dáždnik.                                                                                                                                                                  

 

TOPlist