DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Štruktúra

ZÁKLADNÉ ÚDAJE a ŠTRUKTÚRA

CZ ECAV CHYŽNÉ

Cirkevný zbor Chyžné so sídlom farského úradu v Chyžnom č.d. 51, patrí do Gemerského seniorátu, ktorý je organizačnou súčasťou Východného dištriktu. Cirkevný zbor tvoria členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v matkocirkvi Chyžné a dcérocirkvách Mníšany, Kopráš, Lubeník a Revúcka Lehota. Cirkevný zbor patrí do okresu Revúca. / pozri www.revuca.sk /

Zborové presbyterstvo

Zborové presbyterstvo plní úlohy podľa článku 18 Cirkevnej ústavy a tie, ktorými ho poverí zborový konvent. Členmi zborového presbyterstva sú z titulu funkcie zborový farár a zborový dozorca a 43 volených presbyterov z toho: 17 Chyžné, 7 Lubeník, 7 Revúcka Lehota, 9 Mníšany, 3 Kopráš.

CZ Chyžné eviduje 340 členov - / Podľa štatistík pri sčítaní obyvateľstva sa prihlásilo 707 členov /

Priemerná návštevnosť na službách Božích:

Chyžné- 50                        R.Lehota- 20

Lubeník- 14                       Mníšany- 14

Kopráš- 2

 Cirkevný zbor má zriadené jedno farárske miesto.