DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Adresár

Evanjelický a.v. farský úrad Chyžné

č.d. 51, 049 18 Chyžné

                                     

 

Kontakt:

Ondrej Málik, zborový dozorca

Mgr. Emília Volgyiová, zborová farárka

e-mail: v.emilia@seznam.cz

mobil: 0918 828 314

www.efach.websnadno.cz                                     Farský úrad Chyžné rok 2008

Farský úrad Chyžné rok 2016

                                                                                                                                                                                            

Ondrej Málik, zborový dozorca

 

 

   

      

Mgr. Emília Volgyiová, zborová farárka

 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Chyžné: 

IČO:  31967175                DIČ: 2020734364

Bankové spojenie:           Slovenská Sporiteľňa:  č .ú. 0099619494/0900