DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Čo sa udialo

ROK 2024

Marec: 

 • výročné seniorátne presbyterstvo 
 • seniorátny konvent- Dobšiná
 • Sviatky Veľkej Noci 2024

Február:

5.2.2024 --- 9.2.2024: AMOT / aliančný týždeň modlitieb /, 18.00 hod v spolupráci s ECAV Jelšava, BJB Revúcka Lehota, Jelšava

11.2.2024- Celozborové presbyterstvo v Chyžnom, zborová miestnosť 15.00 hod

18.2.2024- Výročný účtovný a volebný konvent, Chyžné 10.00 hod

ROK 2023

 

 

November:

19.11.2023: CZ ECAV Chyžné, Kanonická vizitácia biskupa VD ECAV Mgr. Petra Mihoča v Cirkevnom zbore ECAV Chyžné, 10.00 hod služby Božie za účasti biskupa a pracovníkov biskupského úradu VD ECAV / tajomník, riaditeľ úradu, hl. ekonómka /. Biskupská kontrola je pastorálno - misijno- hospodárska kontrola celého chodu CZ ECAV Chyžné. 

                                                              

 

5.11.2023: Pamiatka posvätenia chrámu Chyžné, 11.00 hod

12.11.2023: Pamiatka posvätenia chrámu Revúcka Lehota, 9.30 hod

Október:

29.10.2023: Slávnostné služby Božie v Magnezitovciach pri príležitosti 90. výročia pamiatky posvätenia chrámu a obnovenia vstupného priečelia. 

Magnezitovce: 29.10.2023 o 10.00 hod Evanjelický a. v. chrám Boží Magnezitovce, Mníšany

S O L I    D E O    G L O R I A

Cirkevný zbor ECAV Chyžné, fília Magnezitovce

Vás srdečne pozýva na slávnostné služby Božie pri príležostosti 

90. rokov Pamiatky posvätenia chrámu a obnovenia vstupného priečelia chrámu

29.10.2023 o 10.00 hod

 

Slávnostný úvod dozorcu cirkevného zboru ECAV na Slovensku Chyžné

PETRA BENEDIKTYHO

Služby Božie Revúcka Lehota 24.9.2023 o 11.00 hod

Mgr. Radovan Gdovin, senior GES ECAV

 

15.10.2023: Slávnostné služby Božie Lubeník, Pamiatka posvätenia chrámu 

September:

Slávnostný úvod dozorcu cirkevného zboru ECAV na Slovensku Chyžné

PETRA BENEDIKTYHO

Služby Božie Revúcka Lehota 24.9.2023 o 11.00 hod

Mgr. Radovan Gdovin, senior GES ECAV

Mgr. Karmen Želinská, konseniorka GES ECAV

Letné kino

CZ ECAV Chyžné v spolupráci s Obcou Chyžné

organizuje prvý-  pilotný ročník verejného premietania v areály kostola a starej školy. 

Všetci ste srdečne vítaní!

Program: 19.00 hod- program pre deti 

                  21:00 hod- premietanie filmu:

                                     Shoky a Morthy, posledná veľká akcia

 

                           VEČERNÉ LETNÉ KINO - VisitHumenne.sk

Apríl

Prajeme vám pokojné a požehnané prežitie sviatkov Veľkej Noci,

nech radosť z Kristovho vzkriesenia naplní srdcia novou nádejou a silou,

ktorú v týchto časoch  všetci veľmi potrebujeme. 

Smrť,  je  len bránou do večnosti. Ďakujeme Pane Ježiši.

Predsedníctvo CZ ECAV Chyžné

Peter Benedikty, dozorca CZ ECAV Chyžné

Mgr. Emília Volgyiová, zborová farárka CZ ECAV Chyžné

Marec

 • 18.3.2023, 9.00 hod: Seniorátny konvent GES ECAV konaný na pôde nášho CZ ECAV Chyžné, Revúcka Lehota

Január, Február

 

 • Blahoželanie k zvoleniu

do funkcie zborového dozorcu CZ ECAV Chyžné

 

    Posledné roky nám priniesli množstvo nepríjemností, ťažkých chvíľ, obáv a strachu. V našom cirkevnom zbore sa tiež odohrali mnohé zmeny s ktorými sme nerátali. V dôsledku pandémie COVID-19, sme prišli o mnohých vzácnych členov nášho CZ. Po mohých rokoch služby v CZ nás  náhle opustil br. dozorca Ondrej Málik, ktorý vnášal do CZ pokoj a zmierlivosť. Jeho viera a svedectvá slúžili na povzbudenie mnohých ľudí, ale keď to bolo potrebné vedel aj napomenúť. Taký je žiaľ údel nášho života, že ten kto sa raz narodil - musí aj zomrieť.  Funkcia zborového dozorcu je zodpovednou úlohou, pretože na pleciach farára a dozorcu je fungovanie a zabezpečovanie množstva vecí v cirkevnom zbore. Musí - lepšie povedané mala by to byť zohratá dvojica, ktorá má spoločné ciele, úlohy a vzájomne si dôveruje.

Veľmi zodpovedne sa postavil k úlohe zastúpeniu dozrocu br. zástupca dozorcu br. Palko Jakab, ktorý ochotne viedol cirkevný zbor až do tejto chvíle, ktorému patrí úprimné poďakovanie za službu a úlohu, ktorú prevzal. V CZ ECAV Chyžné prebehlo volebné presbyterstvo, na ktorom boli navrhnutí dvaja kandidáti- br. Ján Greguš z Chyžného a br. Peter Benedikty z Revúckej Lehoty. Do voľby prešiel len ako jediný kandidát br. Peter Benedikty. Volebným konventom bol zvolený do funkcie dozorcu CZ ECAV Chyžné s počtom hlasov 57  zo 60 zúčastnených.  Jeho voľba nadobudla platnosť dňa 6.3.2023.

Novozvolenému bratovi dozorcovi Petrovi Benediktymu,

prajeme veľa Božieho požehnania, viery a ochrany. Služba, do ktorej bol zvolený nech mu prinesie veľa nových impulzov, ale aj radosti.  Nech vnáša pokoj a zmierlivosť do CZ.  Jeho i celú rodinu  nech ochraňuje Trojjedinný Pán Boh. 

Tešíme sa na spoluprácu. Pán Boh ti pomáhaj, brat dozorca!

" Čokoľvek robíte, robte ako z tej duše Pánovi."

S úctov bratia a sestry z CZ ECAV Chyžné

 

Mgr. Emília Volgyiová, zborová farárka CZ ECAV Chyžné

 

 • Prvé mesiace v roku už tradične patria v CZ k tým, v ktorých bilancujeme a hodnotíme uplynulý rok. Ani tohto roku tomu nebolo inak. Stretli sme sa na spoločných presbyterstvách, konventoch. Tento rok bol výnimočný nakoľko máme za sebou i volebný konvent zborového dozrocu. Na kandidačnom presbyterstve sme sa stretli pod vedením predsedníctva GES ECAV v Chyžnom za účasti presbyterov CZ ECAV Chyžné. Na kandidačnom presbytertve boli navrhnutí dvaja kandidáti: Peter Benedikty a Ján Greguš. Z kandidačného presbyterstva vzišiel iba jediný kandidát a to brat Peter Benedikty. Brat Peter Benedikty bol zvolený na volebnom konvente, ktorý sa konal 19.2.2023 v celom CZ. Z počtu prítomných: 60, získal 57 hlasov, čím splnil podmienku získania 3/5 väčšiny z počtu prítomných. Po voľbe plynula 15 dňová apelačná doba. 6.3.2023 nadobudla voľba platnosť. Bratovi Petrovi Benediktymu zo srdca prajeme Božie požehnanie a blahoželáme k zvoleniu do funkcie zborového dozorcu CZ ECAV CHyžné. 

 

 • 12.2.2023 slávnostné služby Božie v Jelšavskej Teplici pri príležitosti 210. výročia narodenia Sama Tomášika

 

Slávnostné služby Božie

pri 210. výročí narodenia Sama Tomášika

Jelšavská Teplica 

Dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije

 

Rok 2023 nám prináša ďalšie krásne výročie veľkej osobnosti, ktorá pre Gemerský región znamenala veľa. Pred 210 rokmi, 8. februára 1813, sa v obci Jelšavská Teplica narodil básnik a dejateľ v oblasti cirkevnej aj národnej Samuel Tomášik. Jeho meno najčastejšie spájame s piesňou Hej, Slováci.  Pochádzal z rodiny vzdelaného evanjelického farára Pavla Tomášika (1770-1833), ktorý bol sám literárne činný.

Pri tejto príležitosti sa 12. februára 2023 konali slávnostné Služby Božie v Evanjelickom kostole a. v. v Jelšavskej Teplici.  Námestný farár CZ Jelšava Ivan Bojna vo svojom privítaní poďakoval Pánu Bohu za život dejateľa, ktorý ovplyvnil myslenie a životy ľudí. Zborová farárka CZ Chyžné Emília Völgyiová vo svojej kázni priblížila ťažký život Sama Tomášika, hlásateľa Božieho slova: „Nestaval na ľuďoch, ale staval na viere, staval svoj život na Pánu Bohu. Všetko to čo bol, budoval vo viere v Pána Boha. Počas svojho života nezažil žiadnu slávu ani vďačnosť. Dnes si pripomíname jeho dielo a odkaz, že vo viere žil a pracoval. Miloval prírodu, záhradu a včely. Mal ťažký život. Jedna tragédia striedala druhú, ale svoju vieru nestratil. Bol národovec, prebúdzal národné myšlienky a bojoval za národ a všetko robil vo viere.“ Vo vystúpení detí zo Základnej školy Sama Tomášika s materskou školou v Lubeníku bolo cítiť hrdosť na osobnosť Tomášika. Ich prejav im išiel zo srdiečka.

Po Službách Božích sa prítomní presunuli pred pamätnú izbu a pri pamätnej tabuli  prebehol pietny akt kladenia vencov. Starostka obce Laura Durančíková uviedla, že je veľmi dôležité, aby sme si pripomínali tento deň a nadviazali tak na jeho myšlienky. Lebo, aby národ znal milovať, musí poznať kolísku svojich dávnych predkov.  Aj obyvatelia obce Jelšavská Teplica si pripomínajú svojho rodáka a na jeho počesť v obci zriadili v roku 2013 pamätnú izbu. Organizujú  cyklojazdu po miestach spojených s Tomášikom, aby si zachovali  jeho pamiatku.

Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave Zlatica Halková vyslovila vďaku a aj hrdosť, že aj Matica slovenská sa podieľa na zachovaní pamiatky našich významných Gemerčanov.

Veľké poďakovanie patrí organizátorom podujatia – Matici slovenskej, Obci Gemerské Teplice, Základnej škole Sama Tomášika s materskou školou v Lubeníku, Evanjelickej cirkvi v Jelšave a v Chyžnom a všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli k naozaj krásnemu spomienkovému podujatiu. Bol to krásny deň s ešte krajšími ľuďmi, ktorým srdce bije pre Slovensko. Spomínali sme na Tomášika ako na muža viery, odhodlania, sily a nositeľa Božieho požehnania.

Za svojho života bol Tomášik považovaný za vzdelaného teológa, horlivého vyznávača Písma svätého, kazateľa slova Božieho, čestného a mravného človeka so zmyslom pre humor.

Celý svoj dospelý život strávil Tomášik ako evanjelický farár v Chyžnom. Bol blízkym spolupracovníkom superintendenta Pavla Jozeffyho. Aj pod jeho vplyvom sa z neho stal horlivý cirkevný, národný a literárny pracovník. Aktívne sa zúčastňoval na prijatí novej spisovnej slovenčiny. Bol členom spolku Tatrín a zároveň aj členom komisie tohto spolku, ktorej úlohou bolo posúdenie Štúrovej Náuky reči slovenskej. Prispel aj do jazykovej diskusie viacerými návrhmi.  Prijatím  novej kodifikovanej slovenčiny sa pre Tomášika začalo obdobie zápasov za slovenčinu a jej presadzovanie v školskom  a vo verejnom živote Slovákov. Aktívne sa zapájal aj do ďalších aktivít mladej štúrovskej generácie. Uvedomoval si dôležitosť a význam Štúrových Slovenských národných novín pre rozkvet slovenského národného hnutia. Pravidelne do nich prispieval v rubrike Dopisy článkami Z Gemera, kde informoval o svojich aktivitách v duchu štúrovských ideí. Patril k tým predstaviteľom mladoslovenského hnutia, ktorý spájal cirkevné aktivity s politickými a národnými záležitosťami, pretože chápal ich vzájomnú spojitosť najmä v evanjelickej cirkvi.

Na podporu výchovno-vzdelávacej a osvetovej činnosti v Chyžnom založil nedeľnú školu a rozširoval slovenské knihy a časopisy svojim farníkom. Za prekážku rozvoja cirkevného a národného života slovenských evanjelikov pokladal Tomášik absenciu evanjelických cirkevných novín, kde by sa mohli evanjelici prezentovať a aktivizovať. Presadzoval zavedenie slovenčiny ako jedného z vyučovacích jazykov na školách so slovenskými študentmi. „…aby rovnosť a právo národa slovenského uznali, jeho prirodzeným nevyhnutným potrebám strany vzdelávania sa v materinskej reči za dosť urobili, interese maďarismu vo svojich zasadnutiach na prestol nekládli… Keď chce byť Maďar Maďarom, nech sa nemrzí na Slováka za to, že chce byť Slovákom.“

Roku 1856 Samuela Tomášika zvolili za seniora, najvyššieho muža Gemerského seniorátu. Až do dobrovoľného zloženia funkcie roku 1860 sa Tomášik najaktívnejšie angažoval v cirkevnom aj školskom živote. Vážil si dôveru, na základe ktorej sa stal seniorom, ako aj dozorcom evanjelických škôl. Oceňoval učiteľské povolanie, učitelia boli podľa neho tí, ktorí vštepovali deťom vieru, mravnosť, vychovávali ich pre cirkev aj pre krajinu. Najzávažnejšie problémy, ktoré počas úradovania musel riešiť,  súviseli so silnejúcimi maďarizačnými tendenciami vo vnútri cirkvi.

Roku 1862 vzniklo prvé slovenské evanjelické gymnázium vo Veľkej Revúcej. Aj s touto vzdelávacou inštitúciou  je spätá osobnosť Samuela Tomášika. Stál pri jeho zrode ako člen výboru gymnázia, dohliadal na jeho chod a sledoval úroveň vzdelávania.

Prebúdzajúci sa slovenský národný život ovplyvnil ďalšiu jeho činnosť, čo sa odrazilo aj v jeho literárnej tvorbe. Privítal koncipovanie Memoranda národa slovenského a stal sa členom Matice slovenskej.  Založenie Matice slovenskej pozdravil básňami Hymna a Rozpomienky na Martin: „… buď hotov k práci, k obetiam, do boja, k činom sa prebuď, Tatry junač mladá!“ (Sokol 1862). Pôsobil v jej literárnom a historickom odbore a prispieval do jej Letopisu.

Samuel Tomášik zanechal výraznú pečať v živote a histórii slovenského národa. Svojou činnosťou na cirkevnom, ako aj národnom poli zápasil nielen o existenciu svojich veriacich, ale aj o existenciu slovenského národa.

 

Text a foto: Tatiana Tomková, DMS Rožňava 

 

ROK 2022

 

December

Vianočný koncert Fragile v Chyžnom

V nevelikej obci učupenej pod Kohútom sa na Mikuáša /6.12.2022 / uskutočnil Vianočný koncert vokálnej skupiny Fragile v Evanjelickom kostole Chyžné. S myšlienkou uskutočniť koncert práve v našom kostole prišlo Verejno-súkromné partnerstvo Stredný Gemer. A tak v spoupráci  s obcou Chyžné a CZ ECAV Chyžné sme sa pustili do príprav koncertu. Na niekoľkých spoločných stretnutiach sme si zadali úlohy, ktoré sme v spoločnej súčinnosti zabezpečili. Najdôležitejšie bolo zvládnuť logistiku týkajúcu sa dopravy ako aj zariadiť oragnizáciu celého koncertu. Obec Chyžné a ani okolité dediny nič podobné nezažili, kedže v daný deň sa do Chyžného dostavilo 500 ľudí. Pre veľký záujem sa organizovali dva koncerty. S Božou pomocou sme všetko spoločne zvládli a osobne si myslím, že Fragile nás všetkých vtiahol do Vianočnej atmosféry, pretože koledy- piesne v ich podaní a priestoroch chrámu veľakrát vyvolávali tzv. zimomriavky. Svojim autentickým vystúpením  spojeným aj s humorom sme po ťažkom čase /Covid-19/ a v ťažkej dobre ktorej žijeme/ plnej otázok, neistoty a strachu/ na chvíľu,  práve v chráme Božom si mohli doslova oddýchnuť. Bolo pre nás veľkým požehnaním, že aj koncert Fragilu prispel k tomu, že ľudia do kostola prišli- síce na koncert, ale svojimi Vianočnými piesňami oslavovali Boha. Poslucháči odchádzali doslova šťastní a nadšení, čo bolo pre všetkých nás oragizátorov veľké zadosťučinenie.

Oceňujem  a ďakujem za spoluprácu VSP- Stredný Gemer, konkrétne Mgr. Monike Galovičovej, starostovi obce Petrovi Medvecovi, ako aj všetkým, ktorí sa pričinili k úspešnému zvládnutiu koncertu.

 

                                                                                                              Mgr. Emília Völgyiová, farárka CZ Chyžné

 

Október

16.10.2022- 8.30 hod: Pamiatka posvätenia chrámu- Lubeník

23.10.2022- 8.30 hod: Pamiatka posvätenia chrámu- Magnezitovce

6.11.2022- 11.00 hod: Pamiatka posvätenia chrámu Chyžné

13.11.2022- 9.30 hod: Pamiatka posvätenia chrámu Revúcka Lehota

 

 

September

18.9.2022- slávnostné služby Božie pri príležitosti 160. výročia založenia Prvého Slovenského Evanjelického gymnázia v Revúcej

11.9.2022- Chyžné, 11.00 hod

Konali sa spomienkové služby Božie pri príležtosti 135. výročia úmrtia Samuela Tomášika za účasti pedagógov z Lubeníka. 

 

10.9.2022, cyklojazda po stopách Tomášika / pri 135. výročí úmrtia Sama Tomášika, kňaza, prozaika, národného buditeľa sme si spomeuli na tohto významného človeka. Cyklojazda odštartovala v Revúcej, smerovali sme do Jelšavskej Teplice, potom Chyžné, ďalšou zástavkou bol Základná škola v Lubeníku, ktorá nesie meno tohto významného dejateľa a ukončenie bolo opäť v Revúcej v budove Littera. / viac foto vo fotogalérií/

 

 

- September, 4.9.2022 služby Božie s požehnaním detí, žiakov, študentov a pedagógov pri začiatku školského roka

 

 

Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August 2022

 

4. S E N I O R Á T N Y  D E Ň   GES ECAV

 

Nižná Slaná, 14.8.2022 o 10.00 hod - Služby Božie

 

Seniorátne stretnutie žien Gemerského seniorátu ECAV v Chyžnom

Jedna vedľa druhej …

Dňa 1.5.2022 (nedeľa) sa v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Chyžnom konalo Seniorátne stretnutie žien Gemerského seniorátu pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek. Všetkých prítomných privítala, celé stretnutie moderovala a hrou na organe poslúžila domáca zborová sestra farárka Mgr. Emília Völgyiová. Na začiatku podujatia sa všetkým prítomným predstavila Bc. Mária Laliková z CZ Slavošovce, ktorá bola na poslednom výročnom konvente GES zvolená za koordinátorku s prácou so ženami v rámci Spoločenstva evanjelických žien. Následna sestra farárka Mgr. Martina Gdovinová v interview „vyspovedala“ sestru Mgr. Zuzanu Vaľovskú, ktorá prítomným účastníkom poslúžila prednáškou na tému: Jedna vedľa druhej. V nej poukázala na významné ženské postavy na stránkach Písma svätého, na ich priateľstvá i na to, ako pri sebe jedna pri druhej dokázali stáť, keď to najviac potrebovali. Okrem toho poukázala na to, aké dôležité je vedieť čítať Písmo sväté „ženskými očami“. Milým prekvapením na tomto podujatí bola návšteva sestry predsedníčky Spoločenstva evanjelických žien Mgr. Evy Oslíkovej, PhD., ktorá prítomných pozdravila a v rýchlom prelete poukázala na doterajšiu činnosť a pôsobenie tohto spoločenstva v rámci ECAV na Slovensku. V záverečnej časti sa sestra konseniorka GES Mgr. Karmen Želinská poďakovala doterajšej koordinátorke pre prácu so ženami v GES, sestre Ing. Mgr. Danici Hudecovej, zborovej farárke v CZ Revúca, ktorá túto pozíciu zastávala od roku 2003 a odovzdala jej malú pozornosť. Po záverečnej modlitbe, požehnaní a zaspievaní piesne sa všetci prítomní premiestnili do priestorov miestneho Kultúrneho domu, kde už na všetkých účastníkov čakalo občerstvenie. Vnútromisijný výbor GES ako aj predsedníctvo GES týmto ďakujú CZ Chyžné za prípravu i organizáciu tohto podujatia.

-rg-

Foto: Mgr. Rado Gdovin; Mgr. Martina Gdovinová

Zdroj: 

 

                                              

 

 

 

 

 

Január, Február 2022

 

- zborové a filiálne konventy

- výročný celozborový konvent

 

 

 

ROK 2021

 

                                                                                                                                                                                                                          „ Dobrý boj som dobojoval,

                                                                                                                                                                              beh som dokončil, vieru zachoval.“

                                                                                                                                                                                                                                      2.Tim 4.7                                                                                                     

                                                                                                                                                           S hlbokým zármutkom oznamujeme,

                                                                                                                             že 25.9.2021 vo veku 77 rokov odišiel z tejto časnosti

                                                                                                                                    náš drahý manžel, otec, starý otec

 

Ing. Ondrej Kučerák

kurátor fílie Revúcka Lehota,

Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Chyžné

Posledná rozlúčka so zosnulým v nádeji vzkriesenia

bude v stredu  29. septembra 2021 o 14.30 hod v evanjelickom kostole v Revúckej Lehote.

 

Manželka Magdaléna, syn Miroslav s rodinou

 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Chyžné,

fília Revúcka Lehota

 

 

S láskou a vďačnosťou spomíname ...

brat kurátor Ing. Ondrej Kučerák

 

Dovidenia v nebi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 24.7.2021, Jelšava. Seniorátny konvent GES ECAV o 9.00 hod 

- 25.7.-1.8.2021- voľby generálneho dozorcu ECAV v rámci služieb Božích

- Služby Božie sa konajú od nedele 4. po Veľkej Noci

- nariadenie vlády od 1.1.2021-24.1.2020 zákaz konania služieb Božích v SR

 

 

S láskou spomíname  ...

 

„Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk.“

List Filipským 1,21

 

V zármutku, ale s nádejou vzkriesenia oznamujeme,

         že nás dňa 22.1.2021 vo veku 74 rokov opustil náš drahý manžel, otec, starý

a prastarý otec a príbuzný

 ONDREJ MÁLIK

dozorca Evanjelického cirkevného zboru

a.v. na Slovensku Chyžné

 

Posledná rozlúčka sa bude konať

 dňa 24. januára 2021 o 13.00 hod.

 v Evanjelickom a. v. chráme Božom Chyžné

v kruhu najbližšej rodiny.

 

„Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť,

až po oblaky Tvoja vernosť ...

u Teba je prameň života a v Tvojom svetle svetlo vidíme.“

Žalm 36,6,10

Zarmútená rodina

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Chyžné

 

Ďakujem brat dozorca,

ONDREJ MÁLIK, 

z celého môjho srdca, za spoluprácu, mnohé priateľské rozhovory, povzbudenia,

nedá sa ani slovami vypovedať všetko, čo by som chcela...

viem, však, že v nebi je miesto, ktoré Vám dá vytúžený pokoj! 

Dovidenia v nebi!

 

S úctou 

Mgr. Emília Volgyiová, zborová farárka CZ ECAV Chyžné

 

Smútočný príhovor pri rozlúčke s bratom dozorcom Ondrejom Málikom

dňa 24.1.2021, Evanjelický a. v. cirkevný chrám Boží Chyžné

Suspírium:

Až po smrť Pane, chceme byť Tvoji,
až po smrť ako Ty, chceme kríž niesť.
Až po smrť zotrvať pri svetla zdroji,
z priamych ciest za Tebou nedať sa zviesť. Amen

Text: Evanjelium podľa Marka 4, 8-9

„ A zase iné zrno padlo do dobrej zeme, vzišlo, rástlo a vydalo hojnú úrodu; niektoré vydalo tridsaťnásobnú, iné šesťdesiaťnásobnú a iné stonásobnú. Potom povedal: Kto má uši na počúvanie , nech počuje!  “ AMEN

 

            Vážená zarmútená rodina, príbuzní, priatelia, známy, bratia a sestry vo viere, smútočné zhromaždenie!

Život nám prináša každý deň nesmierne mnoho prekvapení. Ráno, keď vstávame, nevieme a ani nemôžeme tušiť, čo všetko nám nový deň donesie. Až naraz prichádza správa, že sa stalo to či ono. Sme ako cestovatelia neznámou krajinou, ktorí musia vždy s prekvapením hľadieť na to, čo im prináša nový úsek cesty.

Žiaľ existujú nielen radostné  prekvapenia . Sú tu aj smutné. Sú udalosti, ktoré dokážu hlboko a ťažko zasiahnuť do života rodiny, príbuzných, priateľov, či cirkevného zboru. Dobré správy prichádzajú rýchlo, ale tie zlé ešte rýchlejšie. Stalo sa Vám, že neskutočné sa stalo skutočnosťou? Že vás niečo tak prekvapilo, až vás zamrazilo? A okamžite ste si kládli otázku: Prečo?

Asi tak nejako sme v piatok ráno 22. Januára 2021 všetci zareagovali na správu o úmrtí vášho milovaného manžela, otca starého a prastarého otca,  príbuzného, priateľa, dozorcu cz, brata vo viere p. Ondreja Málika.

Akoby zlý sen vstúpil medzi nás. Stojíme prekvapene nad tým ,čo sa vlastne stalo. Ako rýchlo sa všetko dokáže zmeniť, obrátiť za krátku  chvíľu. Aj dnes poznávame, aká krehká hranica je medzi životom a smrťou. Ako málo stačí k tomu, aby sa všetko zmenilo. Napriek bolesti a smútku, poznávame Božie slová: vaše myšlienky, nie sú moje myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty. Neraz sa ukáže, že náš ľudský život nie je ani zďaleka taký istý ako sa zdalo.      

Sme smutní v túto chvíľu, čo je prirodzené, keď sa máme lúčiť s blízkym milovaným človekom, ktorého sme mali radi a mnohé nás s ním spájalo. Napriek tomu sa, ale chceme povzbudzovať a potešovať Božím Slovom, tým Slovom, ktoré viedlo a sprevádzalo, bolo pokrmom aj nášmu zosnulému spolubratovi, Ondrejovi Málikovi.  Ktorému oddane veril po celý svoj život, oddane a verne sa vkladal do Božích rúk, každý deň svojho života. Božie Slovo mu dodávalo nádej, silu , odvahu. Miloval Boha z celého srdca, bol oddaný a vždy ochotný pomôcť vám, milá zarmútená rodina. S láskou sa však staral aj o rodinu bratov a sestier v cirkevnom zbore. Bol vyrovnaný a pripravený stretnúť sa so svojím Pánom, vždy to tak hovoril: môžem zomrieť aj hneď...  som pripravený.

Ďakujeme Pánu Bohu,  za každú chvíľu, za každé slovo, za každú pomoc, radu, povzbudenie i úsmev,  za všetko čo  sme od nášho zosnulého mohli v živote prijať.  

Dnešný kázňový text, je vyňatý z podobenstva o štvorakej pôde. Hovorí o tom, že rozsievač seje, ale zrniečka padajú do rozličnej pôdy.  Jedno padá na kraj cesty- to sú tí, ktorí sú odmietaví voči Božiemu Slovu, i všetkému čo Boh prináša do našich životov. Boh nás vedie k tomu, aby sme taký neboli. Ani náš zosnulý taký nebol. Božie Slovo ho formovalo a sprevádzalo. Ovplyvňovalo jeho povahu, konanie.  Odmietnutie mu bolo cudzie. Snažil sa každého vypočuť, pomôcť, naučiť niečomu. Odovzdal, vám to najlepšie so seba milá zarmútená rodina, dal vám lásku a starostlivosť. Kto zaklopal na dvere jeho srdca  nebol odmietnutí. Rád sa pristavil pri človeku a porozprával o živote, odovzdal svoje skúsenosti,  povzbudil k viere v Boha. Rád rozprával o ceste do Ameriky, ktorá zmenila jeho život.

Druhé zrniečko, ktoré rozsievač seje padá na skalnatú pôdu. Skalnatá pôda je naša ľahostajnosť. Koľkokrát sa nadchneme, ale potom to rýchlo vyprchá. Po skúsenostiach s našim drahým zosnulým, môžeme povedať, že nikto mu nebol ľahostajný. Či to boli ľudia, či zvieratá, o všetkých sa s láskou staral. Miloval prírodu, dlhé prechádzky so psíkom, výlet na svojej babete,  prácu v záhradke, vyšívanie, ktoré rád ukázal aj svojim malým susedkám. Nebol nikdy ľahostajný ani v práci pre CZ.  

Tretie zasiate zrniečko padá do tŕnia. To sú tí, ktorí pre starosti sveta, klam bohatstva a iné rozličné veci udusia slovo Božie, takže zostáva bez úžitku. Náš zosnulý mal v prvom rade na prvom mieste vieru v Boha, u Neho hľadal pomoc, nádej a útechu. Nič nebolo pre neho podstatnejšie ako mať Boha na prvom mieste. Bol manželom, otcom, starým otcom, príbuzným, ale svoj život daroval Pánu Bohu v práci pre CZ , keď vyše 20 rokov zastával funkciu dozorcu v CZ, bol členom seniorátneho presbyterstva, verným členom spevokolu, nevynechal jedny SB, biblické hodiny. Nikdy nepovedal nemôžem, nedá sa, nemám čas....  bol  pri zakladaní spolupráce-  družby s Nemeckom a Holandskom, a viac krát aj navštívil tieto krajiny.  Dobrý sused, priateľ, kolega. Bohatstvo a veci tohto sveta netvorili podstatu jeho života. Vedel a poznal, že u Boha nájde pomoc, silu a istotu.  

Posledné zasiate zrniečko padá do dobrej zeme. To sú tí, ktorí počúvajú Božie Slovo, prijímajú ho a prinášajú úžitok tridsaťnásobný, šesdesiatnásobný i stonásobný.

Náš zosnulý bol tým posledným zrniečkom. Viera v Boha ho niesla životom. Nielen počúval, ale snažil sa aplikovať počuté Božie Slovo.  To nech je pre vás milá zarmútená rodina, ale i pre  nás  všetkých nesmiernym povzbudením aj v túto chvíľu. Aby sme aj my taký boli. Nežil pre seba. Žil a miloval vás, milá zarmútená rodina, staral sa o vás, modlil sa za vás a povzbudzoval k viere.  Bol láskavý, starostlivý, mal všetky tie vlastnosti, ktoré by mal mať veriaci človek – nielen veriaci! Myslel veľakrát viac na druhých než na seba. A aj keď jeho život bol náhle ukončený a Boh, ktorému tak verne slúžil tu na zemi a na ktorého príchod očakával,  si ho povolal k sebe do večnosti, nežil zbytočne. V našich srdciach zostane trvalá a nezmazateľná spomienka.

Boli ťažké chvíle iste aj v jeho živote, ktoré mu priniesli smútok a žiaľ, ale nikdy nezanevrel ale naopak ešte viac veril a dôveroval Pánu Bohu. Bohu, ku ktorému sa vybral, na miesto kde je večný pokoj, kde nič nesužuje a nebolí. Vybral sa na miesto, o ktorom počul už tu na zemi- do náručia nebeského Otca. Verím, že našiel vytúžený pokoj a už pozerá očami viery. 

Nech je to pre nás všetkých  povzbudením, nádejou, v túto chvíľu,  že nezomrie naveky ten, kto verí v Boha.

AMEN

 

Životopis

Ondrej Málik

sa narodil 20.augusta 1946 rodičom Jánovi Málikovi a Márii rod. Slivkovej. Detstvo prežil so svojim bratom Jánom v rodnej dedinke v Revúckej Lehote, neskôr sa rodičia rozhodli postaviť si rodičovský dom v obci Chyžné, takže už svoje detstvo a mladosť prežil v Chyžnom, kde navštevoval aj základnú školu ročníky 1-4. Potom pokračoval v základnej škole v Lubeníku, ktorú ukončil v roku 1961. Pokračoval vo výučbe na učňovskej škole v Revúcej, kde sa vyučil za elektrikára a po ukončení sa zamestnal v slovenských magnezitových závodoch v Jelšave, kde pracoval až do odchodu na zaslúžený starobný dôchodok. V roku 1970 vstúpil do stavu manželského s Vierou rod. Faškovou, s ktorou v spoločnom manželskom zväzku  prežil 50. rokov života. Z manželstva sa narodili 3 deti: dcéra Vierka, syn Peter a malý Ondrik, ktorý po narodení zomrel. Ani v mladosti, ani v starobe netrpel vážnym ochorením, ale v roku 2003 mu diagnostikovali celiakiu s ktorou bojoval až do svojej smrti. O svoju manželku a deti sa vždy príkladne staral, zdieľal ich potreby, túžby, ale aj ich úspechy či rôzne prekážky. Veľkú radosť mu robili vnuci Dávidko a Kubko, ktorí kedy sa len dalo ho radi navštevovali. Náš zosnulý si splnil svoj celoživotný sen, keď v roku 2007 ako 61 ročný spolu so svojim vnukom Dávidkom navštívili Spojené Štáty Americké, svojho bratranca Jimmyho s maneželkou, kde pobudol 3 meisace. Bol bohatší o dojmy a skúsenosti, videl ako vyzerá život za veľkou mlákou a o svoje dojmy sa rád podelil s priateľmi a kamarátmi. Pán Boh mu ešte doprial, aby sa s bratrancom Jimmym ešte stretli keď v roku 2018 pricestoval do Revúcej na Dávidkovu svadbu. Miloval prácu v záhradke, prechádzky po lese so svojim psíkom, ale rád sa previezol i na babete. Veľmi rád si čítal, rôzne zamyslenia či knihy. Spomienkou zostanú i jeho krásne vyšívané obrazy, pri ktorých mal skutočne obrovskú trpezlivosť. Či rád si v lete strúhal z dreva hrable.  Ondrej Málik bol nielen manžel, otec, starý a prastarý otec, príbuzný, ale svoj život venoval i službe Evanjelickému cirkevnému zboru Chyžné, kde od roku 2000 bol zvolený do funkcie dozorcu. Zastával túto úlohu s veľkou láskou, každému farárovi bol nápomocný, láskavý, vždy sa snažil všetko riešiť s pokojom a rozvahou. Nemal rád nespravodlivosť, a keď sa niekomu ubližovalo. Staral sa o chod celého cirkevného zboru. Bol členom i seniorátneho presbyterstva.   Bol oporou tomuto cirkevnému zboru. Rád spieval a tak bol spolu s manželkou i členom spevokolu, nevynechal jedny služby Božie, biblické hodiny. Usmiaty a priateľský, verný  a oddaný telom i dušou služobník Pánu Bohu, tak si ho navždy zapamätáme, tak zostane spomienka v našich srdciach. Pán života i smrti si nášho zosnulého spolubrata Ondreja Málika povolal k sebe do večnosti dňa 22.1.2021 v skorých ranných hodinách vo veku 74 rokov.  

 

Spomíname ... 

 

 

 

 

 

 

ROK 2020

December

- od 23.12.2020 zrušené všetky služby Božie / nariadenie hygienika /

- nariadenie vlády od 1.1.2021-24.1.2020 zákaz konania služieb Božích v SR

 

Príhovor

ŠTEDRÝ VEČER

24.12.2020

Zjavila sa milosť Božia

 

Vianoce sú vyjadrením absolútnej Božej lásky

Nebeský Otče, radujeme sa z narodenia Tvojho Syna Ježiša Krista. Stal sa jedným z nás a tým sa udiala rozhodujúca zmena – že Ti smieme patriť, smieme vedieť, že Ty stojíš na našej strane. Prosíme, aby sa Tvoje slovo aj v dnešný večer stalo živým pre nás a viedlo nás bližšie k Tebe i k ľuďom – k sebe navzájom. Amen.

Evanjelium podľa Lukáša 2,10-11:

 10 Ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, 11 lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Amen

Milí bratia a sestry! 

    Najmilšie, najkrajšie, najštedrejšie ... tieto a iné prívlastky sme už zrejme počuli pri slove Vianoce. Považujeme ich za najkrajšie sviatky v roku. Vianoce prinášajú do našich sŕdc novú radosť či nádej. Tiež v nás vynárajú spomienky na naše detstvo i  na tých, ktorí tu už s nami nie sú, ale navždy zostali zapísaní v našom srdci. Vianočné sviatky nám však okrem komercie, plného stola a darčekov, prinášajú ešte podstatnejšiu vec a to dobrú správu, ktorú nazývame Evanjeliom. Táto zvesť ovplyvnila tisíce, lepšie povedané milóny ľudí po celom svete.  Evanjelium sa nám prihovára aj v tomto roku a znova pripomína: Narodil sa vám Ježiš Kristus, ktorý je Spasiteľ sveta! A tých dobrých správ dnes  potrebujeme počuť oveľa viac, možno viac než inokedy. Tohtoročné Vianočné sviatky budú zrejme iné, iné ako sme doposiaľ poznali. Celý rok je veľmi výnimočný, zvláštny. Do marca 2020 sme žili svoje stereotypné životy, plné stresu, bezohľadnosti bez výnimočnej potreby Pána Boha v našich životoch. Skoro všetko sa nám stalo bežným. Ale. Prišlo to ako blesk z jasného neba. Nikto nebol pripravení. To, čo bolo bežným, automatickým sa zrazu stalo výnimočným. Akoby  vo vlaku, ktorý sa rúti nekontrolovanou rýchlosťou, niekto zatiahol ručnú brzdu. A celý svet zastal. A my len nechápavo pozeráme okolo seba, túžime sa vrátiť do starých vychodených koľají. Naučila nás táto Covidová situácia niečomu novému? Mala nás niečomu naučiť?

Na Vianoce zvykneme hovoriť, že ľudia sú si k sebe bližší a lepší. Ale, často zostávame pri slovách. Je veľa vecí, ktoré rozprávame. Poznáme krásne vzletné slová, dokonca aj náboženské frázy. Pokiaľ ich však neprežívame v živote a srdci, zostanú len  prázdnymi frázami. Božie Slovo prináša do našich životov opäť novú nádej. Nádej je sila, ktorá nás povedie životom, nech by nás postretlo čokoľvek. Nezabúdajme, že Vianoce sú vyjadrením absolútnej Božej lásky voči človeku. Nie je to láska predstieraná, hraná. Je úprimná a skutočná. Božia láska sa nemení. Boh miluje každého bez rozdielu a aj tieto Vianoce prináša rovnakú zvesť všetkým ľuďom po celom svete: Narodil sa Spasiteľ!

 Prajem nám spoločne Boží pokoj, ochranu, pevnú vieru a nádej, aby sme spoločne prežili pokojné a požehnané Vianočné sviatky. Nemajme strach a nepozerajme okolo seba ustrašene, ale dôverujme Bohu. Venujme čas tým, ktorých máme okolo seba, ktorých si nosíme vo svojom srdci.  Pristupujme ku každému láskavo, trpezlivo, modlime sa a prosme jeden za druhého, tak dokážeme prežiť každú biedu a trápenie. Nie je podstatné čo máme na stole, či máme úpratané ,či niečo nájdeme pod stromčekom.

Podstatné je čo nosíme vo svojom srdci! Lebo na to pozerá i samotný Pán Boh.

 

 

Modlitba: Dobrotivý nebeský Bože, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, že si nás až doposiaľ viedol a preukazoval svoju lásku. Z Tvojho požehnania smieme prežívať aj tieto Vianočné sviatky, ktoré sú pre nás zdrojom novej nádeje a viery. Opäť si pripomíname radostnú zvesť- Narodenie Spasiteľa.  Potrebujeme Tvoju pomoc, blízkosť a ochranu.  Ďakujeme Ti za Tvoju trpezlivosť s nami. Lebo mnohokrát sa bijeme do hrude ako veríme, ale pri najmenšom utrpení zapochybujeme či zakolíše naša viera. Spoliehame sa na mnohé barličky, hoci Ty si Hospodin mocností, Boh ktorý všetko stvoril a má vo svojej moci. Daj, aby sme sa aj my prebudili, vo vzťahoch, vo viere, aby všetko slúžilo Tebe na česť a chválu. Zmiluj sa nad nami.  AMEN

 

V mene predsedníctva CZ ECAV Chyžné

vám prajem,

požehnané a milosťou Božou naplnené Vianočné sviatky. 

Nech radosť z narodeného Spasiteľa presvieti každú temotnu, strach a obavy. 

Kristus sa narodil, táto správa sa nesie svetom. To je dobrá správa a tých dobrých správ potrebujeme počuť dnes oveľa viac.

Nech pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech chráni a zachováva naše srdcia i mysle  v Kristovi Ježišovi.

 

 

 

November- December

- pre COVID-19, všetky aktivity zrušené

Október

Od 15.10.2020 zákaz konania hromadných podujatí, zrušené všetky zborové aktivity vrátane služieb Božích. 

10.10.2020- zasadnutie synody ECAV, Ružomberok

4.10.2020- Poďakovanie za úrody zeme, Revúcka Lehota, Chyžné, Magnezitovce

September

27.9.2020- Poďakovanie za úrody zeme, Lubeník

August

23.8.2020- 2.Deň GES ECAV, Jelšava 10.00 hod, slávnostné služby Božie ( Ev. a. v. chrám Boží Jelšava )

13.00 hod-póbedný program v priestoroch kaštieľa Coburgovcov v Jelšave 

Služby Božie v nedeľu 23.8.2020 sa v CZ ECAV Chyžné konať nebudú,

z dôvodu konania 2. Deň Gemerského seniorátu v Jelšave. Služby Božie v Ev. a. v. chráme Božom v Jelšave o 10.00 hod 23.8.2020.

 

Gemerský seniorát ECAV a Vnútromisijný výbor Vás srdečne pozývajú na 

2. DEŇ GEMERSKÉHO SENIORÁTU

23.8.2020

10.00 hod- služby Božie v ev.a. v. chráme Božom v Jelšave,

slávnostným kazateľom bude konsenior GES ECAV Mgr. Dušan Hrivnák

Po skončení služieb Božích bude čas na občerstvenie, ktoré bude pre účastníkov zabezpečené v priestoroch kaštieľa Coburgovcov. Každý účastník si občerstvenie hradí sám vo svojej réžii. Popoludňajší program začne v areáli kaštieľa Coburgovcov o 13.00 hod. V rámci neho prednáškou na tému „Keď ťa minie kameň“ poslúži br. Martin Vígľaš z Evanjelizačného strediska. Hudobnými vstupmi popoludňajší program obohatí kresťanská hudobná skupina Crossroads z Banskej Bystrice. Pre deti budú pripravené aktivity ako skákací hrad, vodný futbal a iné. Bude možnosť zakúpiť si duchovnú literatúru a suveníry s kresťanskou tématikou.

 

20.8.2020- celozborové presbyterstvo CZ ECAV Chyžné, informatívne stretnutie k situácii v ECAV ohľadom nového plánovaného financovania v CZ ECAV

6.8.2020- Stretnutie predsedníctiev a seniorátnych presbyterov GES ECAVs generálnym dozorcom Ing. J.Brozmanom, Betliar

Júl

13.7.2020- stretnutie 3 seniorátov v Rimavskej Sobote, predstavenie plánu o novom financovaní ECAV

17.7.2020- Čierna Lehota, zasadnutie seniorátneho presbyterstva GES ECAV 17.00 hod

Odpustenie nezmení minulosť,

ale môže rozšíriť vašu budúcnosť. 

Odpúšťajme  aj vtedy, keď ľudia do nášho života vstúpili len na krátku chvíľu a mali nám dať len lekciu. 

 

Odpustime a poprajme každému len dobré veci v živote. Robíme to aj pre vlastné dobro. Len po odpustení sa totiž prestávame zaoberať vlastnou minulosťou, zbavujeme sa starých zranení, dostávame sa do prítomnosti a pripravujeme sa na novú cestu. Bez odpustenia však nevyliečime svoje rany nikdy. Odpustenie znamená víťazstvo nad hnevom a sklamaním.

Odpustime, lebo aj nám bolo odpustené! Často zabúdame, že nielen nám bolo v živote ublížené, nielen my sme boli zranení, ale aj my sme ublížili. Aj naše ústa, skutky, spôsobili rany a šrámy na duši druhého. Ublížiť je ľahké. K tomu veľa nepotrebujeme. Ale odpustiť je cesta dlhá a náročná.  Hľadajme cestu zmierenia a odpustenia.

Modlime sa a prosme, aby nám bolo odpustené, keď sme ublížili a zranili.  

BOH  NÁM  UŽ ODPUSTIL VO SVOJOM SYNOVI 

JEŽIŠ KRISTUS JE CESTA PRAVDA A ŽIVOT

Evanjelium podľa Matúša 5, 38-48

38 Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko, zub za zub. 39 Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé, 40 a kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť; 41 a ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním dve. 42 Kto ťa prosí, tomu daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba. 43 Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia; 45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. 46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci? 47 A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? 48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.

 

Jún

27.6.2020- GES ECAV, seniorátny konvent v Štitníku o 9.00 hod

21.6.2020- 11.00 hod, nahrávanie rozhlasových služieb Božích RTVS

14.6.2020- GES ECAV, Koceľovce- stretnutie mužov GES ECAV 15.00 hod. Za účasti generálneho biskupa Mgr. Ivana Eľka

 

 

Trojjediný Boh

„ Vtedy Jób odvetil Hospodinu a povedal:

Uznávam, že Ty všetko môžeš a nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť.“

                                                                                               Jób 42,1.2

 

        V Ježišovi Kristovi  spočíva podstata Božej všemohúcnosti. Je to moc Jeho lásky a obeti. Boh má teda vo svojej moci tvoriť dobré i zo zlého, ako to urobil práve mocou obeti svojho Syna. Nám sa zdajú skutočnosti ako je zlo a smrť nezvratné, ale Boh môže a chce všetko zlé obrátiť na dobré. Bez výhľadu k večnosti tomu nikdy neporozumieme, ale ak nám tento výhľad, táto nádej bola darovaná skrze Ducha Svätého, tak potom nás už nič nemôže odlúčiť od lásky Kristovej a Božieho večného milosrdenstva. Vtedy naplno pochopíme, že Boh vo svojej všemohúcnosti urobil všetko preto, aby sme jedného dňa mohli naplno zažívať spoločenstvo lásky, ktoré chce mať s nami a verím, že aj my s Ním. 

 

„Ja som vzkriesenie a život

– kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“

 

                                                                                                                      J 11,25.26

Predsedníctvo CZ ECAV Chyžné Vám praje požehnané Svätodušné Sviatky,

nech Duch Svätý presvieti naše srdcia svojím pokojom a láskou. 

Veni, Sancte Spirutus- príď, Duchu Svätý.

                                                                         Mgr. Emília Volgyiová, zborová farárka

                                            Ondrej Málik, dozorca

 

 

Veni, Sancte Spiritus

Príď, Duchu Svätý

Po Veľkej Noci svätíme ďalšie krásne a významné sviatky "Zoslanie Ducha Svätého" čiže Turice. Kresťania na celom svete vzývajú Ducha Svätého a prosia o jeho dary. 

V Jeruzaleme v deň Letníc ukázali sa v svišťaní vetra,  nad hlavami apoštolov

- jazyky ohnivé -

a usadili sa na každého z nich.

Veď Duch Svätý prichádza na túto zem. Zázraky na nebi- znamenia na zemi 

- úžasný deň -

Boží Duch vstupuje do nášho života, aby nás naplnil láskou k Bohu. Boh dáva mimoriadne dary každému z nás,  dáva schopnosť porozumieť Božiemu slovu, ktoré nás prebúdza a Duch Svätý nás vedie, je náš Pomocník, Tešiteľ , Radca. Nech nám toto vždy nanovo pripomínajú Svätodušné sviatky.

Ďakujeme a chválime Ťa Bože, za dar Ducha Svätého, ktorým si založil cirkev- a až dodnes ju zachovávaš. Prosíme, nikdy nás neopusť, Duchu Svätý, daj nám obstáť aj v týchto náročných časoch. Bože- nech zotrvá v našich srdciach Tvoja svätosť, Tvoja pravda, Tvoja láska. Tvoj Duch Svätý nech nás vedie a panuje v našej cirkvi, v našich zboroch i medzi nami, aby sme Tvoje kráľovstvo videli už tu v maličkých začiatkoch.

Preto oslávme Svätodušné sviatky s radosťou, vážnosťou i s vďakou za dar Ducha Svätého. 

                                                                                                         Lidka Gažúrová, presbyterka Revúcka Lehota

Modlitba

Príď, Duchu Svätý! Premeň náš nepokoj na upokojujúce ticho, premeň našu ustarostenosť na pokojnú dôveru, premeň temnotu našich sŕdc na jemné svetlo.  Amen

 

 

Máj

Ev. podľa Jána 9, 4 – 5

„My musíme konať skutky Toho, ktorý ma poslal, kým je deň; prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať.  Dokiaľ som na svete, ja som svetlo sveta.“

Milí bratia a milé sestry!

       Je veľa vecí, bez ktorých si človek nevie predstaviť život. Avšak v uplynulých týždňoch sme prišli na to, že to tak nemusí byť. A že to čo bolo pre nás dôležité, v podstate vôbec dôležité nie je. Dokázali sme si ako tak zvyknúť na obmedzenia aj keď sme túžili po tom, aby sa všetko vrátilo do starých koľají. V každej situácii sa však môžeme niečo naučiť. Naučiť niečo nové. Je na nás, na každom z nás či aj z tejto situácie si niečo vezmeme do svojho života. Múdry človek sa poučí z chýb druhého, hlupák sa učí na svojich vlastných. Položili ste si otázku čo mi koronavírus dal, počujeme vždy len o tom čo nám vzal, ale získali sme niečo? Mohol nás Pán Boh naučiť aj prostredníctvom tejto situácie? Áno mohol, a aj naučil. Naučil nás a znovu pripomenul, že je dôležitý mať blízky vzťah s Ním. Naučil nás, že je s nami všade. Pamätáte na Izraelcov ako sa vystatovali a boli pyšný na svoj chrám- a keď im Pán Boh vzal ich pýchu. Možno aj nám musel Pán Boh niečo vziať, aby sme sa znovu spamätali. 

                                                                                             ...  viac v kázni na nedeľu po Vstúpení

 

 

5. nedeľa po Veľkej Noci - Rogate/ Modlite sa

„Neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“

                                                                                                          1 list Tesalonickým 5, 17-18


 

 

Modlitba - dýchanie duše. 

Pýtať sa, čo je to modlitba je ťažké, podobne  ako sa pýtať  čo je to život, láska alebo čo je to odpustenie, smútok. Koľko piesní a výrokov o láske sa pokúša o odpoveď. Každý je iný, každý je svojím spôsobom pekný. Ale kto sám lásku nezakúsi či sklamanie, veľa mu definície  nepovedia. Aj definície modlitby väčšinou vyjadrujú len nejaký jej aspekt, alebo sú povzbudením pre tých, čo sa už modlia. Poetické sú aj začiatky kresťanskej tradície, plné krásnych metafor. Duchovní autori modlitbu nevysvetľovali, ale ju ospevovali ako svoju skúsenosť, do ktorej chceli povzbudiť aj iných. Len modliaci sa človek môže naučiť modlitbe. „Modlitba — píše Ján Zlatoústy — je prístav v búrke, kotva stroskotancov, poklad chudobných..., útočisko v nešťastí, zdroj horlivosti, príčina radosti, matka filozofie.”  Keď rozoberáme jednotlivé definície modlitby, môžeme pozorovať, že od opisu toho, čo modlitba prináša, aká je dôležitá, prichádza sa až k jej podstate, k charakteristike, čo modlitba je. 

Modlitba je základná životná funkcia kresťana.           

Medzi ľuďmi prevláda všeobecné presvedčenie, že modlitba je niečo, čomu veriaci venujú pár minút ráno, večer, trochu viac v nedeľu a na sviatky. V takom prípade sa potom zdá, že modlitba je len nejaká „nadstavba” pre tých, čo boli vychovaní vo viere. Veď aj samotní veriaci ju často vnímajú len ako určitú povinnosť, na ktorú by nemali zabúdať. Tvrdenie cirkevných otcov, že modlitba je taká dôležitá ako dýchanie a strava, nie je však len vzletná metafora. Každý človek má aj dušu. A tá svojou prirodzenosťou túži po Bohu! Modlitba je teda takou základnou potrebou pre každého človeka, ako je pre neho potrebný pokrm a kyslík, poznanie a láska. A toto je to najdôležitejšie, čo si treba pri téme modlitby uvedomiť. 

Modlitba - potreba človeka a dar Boha

Tak ako neznamená, že človek prirodzene túžiaci po láske lásku aj prežíva, ešte viac to platí o modlitbe. Boh vložil do ľudského srdca túžbu po sebe, ale jej naplnenie presahuje všetky naše možnosti. Človek sa túži rozprávať s Bohom, ale Boh nás nekonečne presahuje, preto ho nedosiahneme našimi prirodzenými zmyslami. Preto Boh ako prvý vynakladá iniciatívu a približuje sa k nám. Ale vnímať to môžeme len vo viere. Modlitba je dialóg s osobným Bohom, s Láskou. Modlitba predpokladá vzťah „ty a ja”, „ja a ty”. Vieru, ktorá dáva modlitbe silu, možno zhrnúť týmito slovami: „Ty si, a ja som vďaka tebe a ty ma pozývaš, aby som žil s tebou.” Uvedomujeme vo viere kto je to Boh, aké privilégium je môcť s ním osobne hovoriť, čo znamená mať prostredníctvom modlitby účasť na živote Boha?

 

 

Hospodin je môj Pastier!

Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza.

Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.

Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.

Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj.
Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.

                                                                     Žalm 23

 

Marec / Apríl

Baránok,

hľa nesie viny-ľudí sveta celého,

na smrť kráčal Pán nevinný,

znášal zradu pohanenie,

bolesť, kríž - smrť.

Všetko za nás podstúpil.

Zmiloval sa nad nami - rukami zbitými klincami.

V Getsemane modlil sa Pán

však anjel z neba posilňoval ho.

Ďalej šiel cestou tŕnistou,

kráčal  dobrovoľne v ústrety vlastného utrpenia

za naše hriechy.

Dav ľudí kričal

raz Hosana raz Ukrižuj ho,

toto sa nieslo celým chotárom.

Veľké zástupy za ním kráčajú,

Mnohým sa slzy z očí gúľajú-

-aj Petrov plač tiekol po tvári-

-veď Boží syn skonal na kríži.

Len jeho obeť- tá smrť plná múk,

koruna jeho bolesti a slávy,

nás dokázala navždy hriechov zbaviť

a otvoriť cestu k rajským bránam-

-ale on z mŕtvych vstal.

Ľudia sa radujú

a na Veľkonočný pondelok Božiu chválu zvestujú,

lebo krásna je cesta, ktorou nás vedie Pán.

Tak ako je zlato vzácne, ponad iné kovy,

tak vzácne je mať Krista v srdci – patriť JEŽIŠOVI.

Ó vzkriesený náš Pane, praj nám kľudu

a žehnaj svojmu ľudu.

Len jedno povedať chceme Pane – ĎAKUJEME.

Ďakujeme, že žijeme,

že Tvoja láska až na kríž šla v ústrety k nám.

Tá láska, ktorá podáva  ruku Ti- z kríža z Golgoty-

 • Volá Ťa, len či tu postojíš?

                           Ide Ti naproti.

 

 

                                                Lídia Gažúrová, presbyterka fílie Revúcka Lehota, CZ ECAV Chyžné

 

Milí bratia a sestry!

Z Božej milosti sme prežili Veľkonočné sviatky, na ktoré istotne nikdy vo svojom živote nezabudneme. Boli mimoriadne, lebo prežívame ešte stále mimoriadnu situáciu. Už sme asi všetci unavení, zneistení, možno nás prepadáva " depka" či strach a obavy o budúcnosť. Obávame sa o svojich rodičov, starých rodičov, možno o deti či vnúčatá.  A všetci si kladime otázku jednu a tú istú otázku: Do kedy? Kedy to už bude normálne? Také ako predtým. Nedávno sa ma pýtala jedna sestra: Povedz mi ty, veď si farárka do kedy toto bude? Asi som ju sklamala mojou odpoveďou, ale odpovedala som jej, že vešteckú guľu nevlastním. A neviem do kedy, ale viem, že nie sme v tejto situácii sami. Áno, chápem aj to, že to  často zneje ako fráza, ale to je VIERA. Viera v Boha, ktorú nemožno uchopiť. A na mnohé otázky- my nepoznáme odpovede. Ťažko si zvykáme na obmedzenia, ale i rúška. Koľkokrát sa i mne stane, že vybehnem z domu a potom sa rýchlo otočím a poviem si:  Aha, kde mám rúško? Kazateľ vo svojej knihe hovorí: Všetko má svoj čas- zmysel!

Áno, zostať doma, má svoj zmysel, či nosenie rúška má svoj zmysel.  A ja verím v to, že i situácia v ktorej sa nachádzame má svoj zmysel. Či to chceme počuť či nie, ale my sme sa odvrátili od Pána Boha,už sme ho nepotrebovali. Hrali sme sa na " pánov stovrenia", poviem to tak, že sme sa často montovali do vecí, ktoré nás presahujú. Ako sme to žili? Zaneprázdnení. Vyčerpaní. Unavení zo všetkého a z každého. Stavali sme si múry. Žili sme pre mamon, pre veci tohto sveta. A ako sme sa správali jeden k druhému? Ako sme sa správali k tomu čo nám Pán Boh zveril? K prírode napríklad a ani  nehovoriac o iných veciach.  

Áno, či nie? 

Ako farári a myslím si, že aj veriaci dostávame mnoho otázok. Ale jedna sa opakuje zo všetkých najčastejšie: Kde je ten Tvoj Boh? 

Ľudia nás veriacich radi stavajú do pozície obhajcov Boha. Ja však vždy vravím, ak by Pán Boh nás potreboval ako obhajcov, tak ďakujem pekne.

My nie sme obhajcovia. Lebo by sme ani neobstáli. Ale my sme zvestovatelia. Našou úlohou je prinášať Evanjelium Ježiša Krista. 

A tak moja odpoveď na otázku: Kde je Boh? Znie: TU. BOH JE TU. JE PRI NÁS. PRI KAŽDOM Z NÁS.

Boh je v blízkom, v priateľovi, v dieťati,  v pomoci, v ochote, v úsmeve, v kvetine, v prírode, Boh je všade. Len sa Ho musíme znova naučiť vidieť a vnímať srdcom.   

V každej situácii je Boh pri nás. Veď nám to sám povedal, že nás neopustí a nezanechá ako siroty. A zase na inom mieste hovorí: Kto chce prísť za mnou, musí zaprieť seba samého, vziať svoj kríž a tak ma nasledovať deň po deň. Ja viem, umierajú v celom svete denne tisíce ľudí. A bolí to. Tiež sú to príbuzní niekoho. Otcovia, matky, sestry, bratia, deti, vnúčatá...  Čo iné robiť v tejto situácii ako sa povzbudzovať Božím Slovom. Vydržme. Dôverujme. Verme. 

Či Boh nemiluje stovrenie, ktoré sám utvoril? 

ALE ÁNO, MILUJE.

Veď tak Boh miloval svet, že svojho jednorodenného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. 

Do nových dní a týždňov, ktoré sú pred nami, nám všetkým prajem, veľa viery, sily, požehnania. Teraz je čas bojovať- modliť sa, prosiť a povzbudzovať.

Možno  je čas zmeniť svoj život, hodnoty pre ktoré sme žili. 

Boh so všetkými nami. Pokoj vám!

S úctou Mgr. Emília Volgyiová, zborová farárka CZ ECAV Chyžné

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí bratia a sestry!

Spoločne sme vstúpili do Tichého alebo aj Veľkého týždňa. Začínajú sa sviatky Veľkej Noci. V tomto roku  budú slávené mimoriadne. A to doslovne.  Pre človeka je prirodzené, že sa stretáva, komunikuje.  Tento rok, to  tak nebude. Žiadne služby Božie, žiadne spoločenstvo, žiadne návštevy. Niektorí v osamelosti bez rodiny. 

Boh nám  prináša posolstvo do každej situácie. Povzbudenie v týchto dňoch môžeme hľadať práve v Jeho Slove, lebo to ľudské je prislabé. Evanjelista Ján 3,16 píše:

" Lebo tak Boh miloval svet, že svojho Jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý kto verí v Neho. "

Udalosti Veľkého Piatku nás vracajú späť na zem. Tak ako nás na zem vrátila pandémia vírusu COVID-19. Mysleli sme si, že môžeme všetko. Na všetko máme právo. A, že nás to všetko minie beztrestne. Dnes vieme, že každý počin má následok. Muselo niečo prísť, aby sme sa vrátili k základným veciam? Aby sme sa spamätali? Neviem. Hľadajme odpovede.

Ďakujme Bohu za nádej, ktorú nám daroval prostredníctvom Veľkého Piatku, keď skrze Jedného, bol zachránený každý človek. 

Boh dal to, čo miloval najviac. Svojho Syna. 

Pre koho?

Pre teba.

Prečo?

Lebo, tak Boh miloval svet ...

Spomeňte si na beznádej a zúfalstvo učeníkov a všetkých, ktorí boli okolo Krista. Mysleli, že to všetko skončilo Jeho urižovaním. Ľudská logika. Ale Boh koná a ide ďalej, za naše predstavy a myslenie.

Možno sme smutní, zúfalí, nešťastní, plní strachu a obáv ... ale nezbúdajme, že po Veľkom Piatku prišla Veľkonočná nedeľa- Kristovo vzkriesenie. 

Toto Veľkonočné posolstvo, nech napĺňa naše srdcia nádejou a pokojom.

Prajem Vám zo srdca, milí moji,

aby ste prežili Sviatky Veľkej Noci v Božej prítomnosti, v pokoji,  na modlitbách.

Zapamätajme si jedno: Ježiš je Víťaz!

 

S úctou 

 

                        Mgr. Emília Volgyiová, zborová farárka CZ ECAV Chyžné

 

"Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh."

                                                       Izaiáš 40:1

Milí bratia a sestry,

koľkokrát sme si v živote povedali: " Mňa už nič neprekvapí!" S údivom sledujeme udalosti, ktoré sa okolo nás dejú a vyrážajú nám slová z úst. Nechápavo sa okolo seba obzeráme a neveriacky pýtame:  Čo sa to deje ? 

V kázni na Nový rok 1. januára 2020 som pripomínala hlavne to, že hoci nevieme aký to bude rok, čo nám prinesie, na jedno nikdy nesmieme zabudnúť:

Boh nás neopustil!

Ani v tom najhoršom sne, by mi nikdy nenapadlo, že sa týchto slov budeme musieť pridŕžať viac, než by sme si mysleli.  A pripomínať si ich každý deň. Je iné počúvať o utrpení a nešťastí, kým sa nás bytostne nedotýka.

Ale dotklo sa nás to, a to  všetkých spoločne.

Boh je s nami v každom čase, v každom navštívení. Znie to ako náboženské klišé, ale je to pravda. Nezabúdajme, že nie Boh nás opustil, ale my Boha. Prežívame strach a obavy. Obavy z toho aké to bude, aký bude svet, keď sa vystrábi z ťažkostí? Zmení nás to? Zmenili sme sa už teraz? 

Viete, to čo bolo samozrejmé, sa zmenilo za pár dní na výnimočné.

Keby nám  niekto povedal v januári, čo nás čaká, vysmiali by sme ho. Neverili by sme. A stalo sa ... zmenil sa svet, meníme sa my. 

Keby mi niekto povedal, že po 15 rokoch v službe na Pánovej vinici zavriem kostol a služby Božie sa nebudú konať a ani žiadne aktivity, povedala by som, že je blázon a robí si srandu. A stalo sa ... 

Stalo sa ...  Je na nás, aby sme sa správali zopovedne.

K Bohu. K sebe samému. Ku svojej rodine. Ku svojim priateľom. K sebe navzájom. Ku prírode...

Boh nás neopustil! Pripomínajú nám to aj iné iné slová:

Neboj sa, lebo Ja som s tebou!

Priatelia, povzbudzujem nás všetkých ku modlitbám, aby naše ústa neprestali volať ani v ťažkých chvíľach, modlime sa jeden za druhého, povzbudzujme. Hľadajme silu a nádej u Toho, ktorý ju jediný môže dať.

Myslím na všetkých Vás v modlitbách, ste v mojej mysli a srdci. 

Prajem Vám, aby aj tento pôstny čas, ktorý prežívame nás naplnil pokorou a istotou, že Boh je s nami. 

" Keď Boh za nás, kto proti nám?"

Prosím, dávajte si na seba pozor, správajme sa zodpovedne. 

S úctou 

           Mgr. Emília Volgyiová, zborová farárka CZ ECAV Chyžné

 

 

Rúško nie je hanba!

 

O Z N A M

Predsedníctvo Evanjelického a. v.  cirkevného zboru Chyžné

Predsedníctvo ECAV

 

Koronavírus

usmernenie pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku podáva toto usmernenie pre Cirkevné organizačné jednotky Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a ich predstaviteľov. 

Bratia a sestry, pozdravujeme Vás pozdravom nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista: Pokoj Vám!

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Na základe uvedeného:

Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV sa konať nebudú do odvolania.


Biblické hodiny, večierne,  spevokoly, mládeže a iné podobné podujatia žiadame rovnako nekonať do odvolania podľa pokynov verejných autorít

 

 Aj v tejto našej situácii sa povzbudzujeme Božím slovom:

            Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. 1. Kor 10, 13

 

                                    Predsedníctvo Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. Chyžné

Predsedníctvo ECAV

Ivan Eľko, generálny biskup
Ján Brozman, generálny dozorca

 

Bratislava 10.03.2020

Od 12.3.2020 mimoriadna situácia spôsobená vírusom COVID 19. Od tohto termínu nariadením vlády SR a odporúčaním predsedníctva ECAV sa zakuzujú verejné zhromaždenia do odovolania. Vrátane služieb Božích a všetkých zborových aktivít.

list Filipským 4:6.7

" O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. "

 

Pozývame Vás ako cirkevné zbory, aby ste počas všetkých pašiových nedieľ (Smrtná, Kvetná) a Veľkého piatku, spoločným zvonením v chrámoch o 15.00 hod (tento čas chce symbolický pripomenúť tmu Veľkého piatku, ktorá sa rozprestrela od 12.00 - 15.00 hod.), pozvali ľudí  k  modlitebnej chvíli. Modlime sa  za uzdravenie, nádej a silu v ťažkých časoch , ktoré prežíva každý z nás. Za trpiacich a zomierajúcich po celom svete. Za tých, ktorí pomáhajú druhým, lekárom, zdravotníkom,vojakom, hasičom, predajcom a všetkým, ktorí stoja v prvej línii. Modlime sa za kňazov, aby mali silu ešte viac sa modliť a prosiť. Modlime sa za tých, ktorí zostali doma. Modlime sa za učiteľov, deti, seniorov. Modlitebných podnetov v dnešnej dobe je skutočne viac než dosť, nezabudnime a 

modlime sa !

                                                                       Biskupi ECAV 

                                                              Predsedníctvo CZ ECAV Chyžné

 

Február

14.2.2020- 2. seniorátny ples, Gemerská Poloma 19.00 hod

9.2.2020- celozborový výročný konvent 9.30 hod, Chyžné

2.2.2020- 8.30 hod, Magnezitovce- filiálny konvent

2.2.2020- 9.30 hod, Revúcka Lehota- filiálny konvent

2.2.2020- 11.00 hod, Chyžné- zborový konvent

Január

26.1.2020- 15.00 hod, zasadnutie výročného celozborového presbyterstva v Chyžnom

26.1.2020- 8.30 hod, filiálny konvent Lubeník

15.1.2020- 19.00 hod, Revízna komisia

13.1-17.1.2020 - AMOT / aliančný modlitebný týždeň / v spolupráci s Bratskou Jednotou Baptistov a ECAV Jelšava 

ROK 2019

December

25.12.2019- 1. slávnosť Vianočná, Chyžné 11.00 hod vystúpenie spevokolu Lechcem

Revúcka Lehota 9.30 hod vystúpenie spevokolu Lechcem

November

28.11.2019- Stretnutie 3 generácii pri pesničkách, 13.30 hod- Revúca

1.1.2019- 13.00 hod Magnezitovce, spomienkové služby Božie na cintoríne

3.11.2019- 11.00 hod Chyžné, Pamiatka posvätenia chrámu

10.11.2019- 9.30 hod Revúcka Lehota, Pamiatka posvätenia chrámu

Október

Pamiatka Reformácie 502 rokov

A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji.  A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotvakto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.

                                                                                                         List Rímskym 5,1-8

Prešiel ďalší rok nášho života, a my si opäť  spoločne pripomíname  502.-výročie Reformácie. Reformácie, ktorá zmenila chod dejín- i ľudské životy. Poznáme skoro všetko okolo reformácie, čo jej predchádzalo kto  za ňou stál.... známe je nám meno Dr. Martina Luthera, i Melanchtona a iných.

 

Ale to nebola prvotná myšlienka  a ani cieľ – rozdeliť cirkev. Skôr ako rozkol si dnes milý bratia a sestry môžeme všimnúť to, čo aj dnes spôsobuje rozkol- tvrdosť srdca.

 

 

Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý a Jeho milosť trvá naveky ...

V 16. nedeľu  po svätej Trojici sme v cirkevnom zbore  Pánu Bohu ďakovali za úrody zeme, dary ktoré nám Boh zo svojej štedrosti a lásky dáva 

 

CZ ECAV Chyžné, fília Revúcka Lehota

 

CZ ECAV Chyžné

31.10.2019- Pamiatka Reformácie 18,00 hod služby Božie 

27.10.2019- vystúpenie spevokolu Lechcem v Chyžnom pri príležitosti mesiaca október- mesiac úcty k starším

16.10.2019- vystúpenie spevokolu Lechcem v Lubeníku pri príležitosti 5. výročia založenia spevokolu Nezábudka v Lubeníku, a október- mesiac úcty k starším

27.10.2019- Pamiatka posvätenia chrámu v Lubeníku 

20.10.2019- Pamiatka posvätenia chrámu v Magnezitovciach

 

September

1.9.2019- služby Božie s požehnaním detí, mládeže, pedagógov na začiatok školského roka, Lubeník- 8.30 hod, Revúcka Lehota- 9.30 hod, Chyžné-11.00 hod

August

25.8.2019- 10.00 hod, GES ECAV, Štítnik- deň GES ECAV

29.-1.9.2019- VD ECAV- Misijné dni, Ľubovianske kúpele- Dobre vidieť

Júl

14.7.2019- 9.30 hod, Dištriktuálny deň VD ECAV, Poprad

Jún

30.6.2019- ukončenie školského roka, služby Božie 

23.6.2019- stretnutie mužov GES ECAV 15.00 hod, Ochtiná

Máj

19.5.2019- stretnutie žien GES ECAV, Dobšiná 15.00 hod 

4.5.2019 - 10.00 hod Evanjelický chrám Boží Chyžné

slávnostná inštalácia zborovej farárky Mgr. Emílie Volgyiovej

INŠTALÁCIA ZBOROVEJ FARÁRKY V CZ ECAV CHYŽNÉ

 

„ Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj  sa, veď ja som tvoj  Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.“                                         Izaiáš 41,10

 

4. 5. 2019 po Veľkej noci sa v našom Evanjelickom cirkevnom zbore konala radostná slávnosť inštalácie Mgr. Emílie Völgyiovej. Po 12 rokoch svojej služby v CZ ECAV Chyžné a úspešnej voľbe si ju členovia cirkevného zboru zvolili na obdobie 10 rokov ako svoju zborovú farárku.

 

Inštalácia zborového farára nie je každodennou udalosťou, veď aj v našom cirkevnom zbore sa konala po takmer 19 rokoch. Je to veľká radosť pre celý náš seniorát a hlavne pre nás členov cirkevného zboru Chyžné. Slávnosť inštalácie je dôkazom toho, že Pán Boh je ešte stále živý v našich srdciach aj v cirkevnom zbore.

 

Pozvanie na slávnostné služby Božie prijalo predsedníctvo Gemerského seniorátu- brat senior Mgr. Radovan Gdovin a brat seniorátny dozorca Mgr. Michal Terrai, ako i  bratia farári a sestry farárky z nášho seniorátu, starostovia obcí Chyžné, Lubeník, Magnezitovce a Revúcka Lehota, riaditeľ a zástupkyňa ZŠ s MŠ Sama Tomášika v Lubeníku, zástupkyňa MŠ v Lubeníku, riaditeľka ZUŠ Revúca, ako i  rodina, priatelia a známi sestry farárky. 

 

V úvode všetkých pozdravil a privítal brat dozorca Ondrej Málik. Liturgiou poslúžili velební bratia farári a sestry farárky, menovite senior Mgr. Radovan Gdovin, konsenior Mgr. Dušan Hrivnak, Mgr. Adriana Hrivnaková, Mgr. Janka Ilčisková, Mgr. Emília Velebírová, Mgr. Lucia Fagová.

 

Slávnostný akt inštalácie vykonal brat senior Mgr. Radovan Gdovin, ktorý sestru farárku povzbudil, aby sa vo svojej službe, ako aj vo svojom živote nechala viesť dobrým pastierom Pánom Ježišom Kristom, a to na základe slov z proroka Izaiáša 41, 10.

 

Zvesťou slova Božieho na biblický text Žalm 23 poslúžil brat konsenior Mgr. Dušan Hrivnak. Program slávnosti obohatil domáci spevokol piesňou „Credo in unum Deum“ a piesňou „ Vzácny dar svoj živú vieru“. Odzneli príhovory predstaviteľov cirkevného zboru, seniorátu a starostu obce. Potom sa novoinštalovaná sestra farárka tiež krátko prihovorila.

 

Aj my, členovia cirkevného zboru, chceme poďakovať Pánu Bohu za to, že kroky sestry farárky nasmeroval práve k nám. Pre pôsobenie našej už zborovej sestry farárky v cirkevnom zbore vyprosujeme od Pána hojnosť Jeho požehnania a v práci na Jeho vinici prajeme pevné zdravie, veľa síl a spokojnosti. Nech sám Pán Boh žehná jej kroky.

 

 

                                                                                                          členovia CZ ECAV Chyžné

 

Ach, Pane, nech vníma Tvoje ucho modlitbu Tvojho služobníka a modlitbu Tvojich služobníkov, ktorí sú ochotní báť sa Tvojho mena; 

                                                                Nehemiáš  1,11a

 

 

 

Apríl

18.-22.4.2019- Veľkonočné sviatky / Veľkonočná nedeľa vystúpenie cirkevného spevokolu Lechcem ECAV Chyžné /

10.4.2019- krajská prehliadka seniorských spevokolov, Brusno / účasť cirkevného spevokolu Lechem - ECAV Chyžné /

12.4.2019- Vyšná Slaná, Biblická olympiáda- seniorátne kolo GES ECAV

13.4.2019- stretnutie mladých GES ECAV, Koceľovce 

Marec

30.3.2019- Gočovo, seniorátny konvent GES ECAV

31.3.2019- seniorátna prehliadka spevokolov GES ECAV, Revúca 15.00 hod / účasť cirkevného spevokolu Lechem - ECAV Chyžné /

Január/ Február

- zasadnutie celozborového presbyterstva

- konventy vo fíliách 

2.2.2019- kandidačné presbyterstvo

24.2.2019- volebný a celozborový účtovný konvent

 

ROK 2018

November

 

1.11.2018- Magnezitovce, 13.00 hod služby Božie na cintoríne

4.11.2018- Lubeník, 8.30 hod Pamiatka posvätenia chrámu+ vystúpenie spevokolu

4.11.2018- Chyžné, 11.00 hod Pamiatka posvätenia chrámu+ vystúpenie spevokolu

11.11.2018- Revúcka Lehota, 9.30 hod Pamiatka posvätenia chrámu+ vystúpenie spevokolu

11.11.2018- stretnutie presbyterov GES ECAV, Ratkovské Bystré 14.00 hod

28.11.2018- Stretnutie troch generácii pri pesničkách, 14.00 hod Revúca

 

 

Október

28.10.2018- Magnezitovce, 8.30 hod Pamiatka posvätenia chrámu+ vystúpenie spevokolu

31.10.2018- Reformačné služby Božie, 18.00 hod Chyžné

 

September

- 30.9.2018: Magnezitovce 8.30 hod, Revúcka Lehota 9.30 hod, Chyžné 11.00 hod- Poďakovanie za úrody zeme

- 23.9.2018: Lubeník, 8.30 hod Poďakovanie za úrody zeme

- 16.9.2018- Dištriktuálny deň VD ECAV, Poprad ( športová hala Poprad ),9.30 hod . služby Božie s Večerou Pánovou so spomienkou na obete holokaustu a komunizmu

1918-1938-1968

- 2.9.2018 - služby Božie s požehnaním do nového školského roka 

- 30.8.-2.9.2018- Misijné dni VD ECAV: Skutočné slobodní, hotel Sorea ( Ľubovnianske kúpele) viac na www.vdecav.sk

August

Júl

- Konfirmácia 8.7.2018, 9.30 hod Chyžné

- záverečné prázdninové posedenie spevokolu

Jún

 

 - turistické stretnutie mládeže GES ECAV / Geravy- Zejmarská roklina /

- stretnutie žien- M.D. Lúka 

- stretnutie mužov- Jelšava

Máj

 

APRÍL

29.4.- 6.5. 2018- voľby dozorcu GES ECAV

29.4.2018- stretnutie spevokolov GES ECAV

15.00 hod- Štítnik, seniorátna prehliadka spevokolov

20.4.2018- seniorátne kolo BIOL

Seniorátne kolo biblickej olympiády GES ECAV

Aj v tomto roku sa konalo 20. apríla 2018 seniorátne kolo biblickej olympiády GES ECAV na pôde cirkevného zboru ECAV Vlachovo. Priestory na zrealizovanie olympiády nám poskytol klub seniorov. Seniorátneho kola sa zúčastnilo 18 detí vo všetkých kategóriách.  Po povzbudivých slovách domácej sestry farárky Mgr. Martiny Gdovinovej sme sa stíšili v modlitbe. Keďže súťažiaci už boli poriadne nedočkaví, rozdelili sa do 3. kategórii a mohli sa začať písať testy.  Seniorátne kolo poskytuje priestor nielen na získanie nových vedomostí, ale je aj možnosťou, spoznať nových kamarátov z okolitých cirkevných zborov seniorátu. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí boli ochotní a pripravili deti so svojich cirkevných zborov na biblickú olympiádu, venovali im čas a mali trpezlivosť. Nech Boh odmení vaše úsilie. 

Poďakovanie patrí cirkevnému zboru ECAV Vlachovo

 

                 Mgr. Emília Völgyiová, koordinátorka biblickej olympiády GES ECAV

MAREC

11.3.- 18.3. 2018- voľby seniora GES ECAV

Nikto sa nás nepýta, či sme pripravení stratiť rodiča, súrodenca, partnera, dieťa alebo dobrého priateľa. I keď sa spoločnosť mení, strata človeka zostáva  bolestná.

 

" Do Tvojich rúk porúčam svojho ducha,

Ty si ma vykúpil, Pane Bože verný

Veď Ty si moja sila a útočište..."

S hlbokým žiaľom, ale odovzdaní do Božej vôle oznamujeme, že naša drahá sestra vo viere,

pani Anna Belicová

dňa 8.marca 2018 vo veku  101 rokov odišla k svojmu Nebeskému Otcovi .

Posedenie bude v sobotu 10.3.2018 o  17,00 hod v dome smútku v Revúckej Lehote a posledná rozlúčka bude v nedeľu  11.3.2018 o 14,00 hod v dome smútku v Revúckej Lehote. 

 

         

 

 

 

 

Odpočívajte v pokoji!

 

 

                                                         Evanjelický a.v. cirkevný zbor Chyžné

FEBRUÁR

 

18.2.2018- celozoborvý účtovný a volenmý konvet Chyžné

JANUÁR

Aliančný  týždeň  modlitieb ECAV CZ Chyžné v spolupráci s BJB a  CZ ECAVJelšava / druhý januárový týždeň 2018 /

25.1.2018- zasadnutie celozoborového presbyterstva

26.1.2018- 11.2.2018- konventy

 

MAREC

11.3.- 18.3. 2018- voľby seniora GES ECAV

Nikto sa nás nepýta, či sme pripravení stratiť rodiča, súrodenca, partnera, dieťa alebo dobrého priateľa. I keď sa spoločnosť mení, strata človeka zostáva  bolestná.

 

" Do Tvojich rúk porúčam svojho ducha,

Ty si ma vykúpil, Pane Bože verný

Veď Ty si moja sila a útočište..."

S hlbokým žiaľom, ale odovzdaní do Božej vôle oznamujeme, že naša drahá sestra vo viere,

pani Anna Belicová

dňa 8.marca 2018 vo veku  101 rokov odišla k svojmu Nebeskému Otcovi .

Posedenie bude v sobotu 10.3.2018 o  17,00 hod v dome smútku v Revúckej Lehote a posledná rozlúčka bude v nedeľu  11.3.2018 o 14,00 hod v dome smútku v Revúckej Lehote. 

 

         

 

 

 

 

Odpočívajte v pokoji!

 

                                                         Evanjelický a.v. cirkevný zbor Chyžné

 

 

ROK 2017

DECEMBER

25.12.2017- vystúpenie zborového spevokolu Lechem na SB v Revúckej Lehote a Chyžnom

9.12.2017-rozsvietenie Vianočného stromčeka, Chyžné 17.00 hod

 

 

NOVEMBER

Stretnutie troch generácii pri piesni, Revúca

Výmena okien na fare.

OKTÓBER

30.10.2017- Predreformačný večer, zborová miestnosť Chyžné 17.00 hod/ historické udalosti Reformácie, film Martin Luther, čaj+koláčik

 

31.10.2017- 17.00 hod Chyžné, slávnostné služby Božie pri príležitosti 500. výročia Reformácie / história CZ ECAV Chyžné, spevokol Lechem /

SEPTEMBER

 

23.9.2017 - Jelšava 15.30 hod, pri príležitosti výročia mesta Jelšava a 500. výročí reformácie sa uskutočnia slávnosti na ktorých vystúpi spevokol Lechem/ Evanjelický a.v. cirkevný zbor/ a spevokol Quirin

P O Z V A N I E

OBEC CHYŽNÉ 

CIRKEVNÝ ZBOR EVANJELICKEJ CIRKVI A.V.

CHYŽNÉ

 

VÁS

SRDEČNE POZÝVAJÚ na spomienkovú slávnosť pri

130. VÝROČÍ ÚMRTIA 

SAMUELA TOMÁŠIKA

kňaza, prozaika, básnika, národného buditeľa 

10. septembra 2017 o 9.30 hod Chyžné

Program: 

 • 9.30 hod slávnostné služby Božie Chyžné
 • spoločný sprievod na cintorín, spevokol Quirin
 • pamätná izba S. Tomášika
 • 14.00 hod príhovor riaditeľa ZŠ s MŠ S. Tomášika v Lubeníku
 • pásmo žiakov ZŠ s MŠ S. Tomášika o živote Tomášika
 • vystúpenie spevokolu Quirin

 

9. septembra 2017 o 9.00 hod spomienková cyklojazda po pamätných miestach S. Tomášika

 

Trasa: 9.00 hod- Chyžné- Gemerské Teplice- Revúca /prvé slovenské gymnázium /

Služby Božie s požehnaním do nového školského roka 2017/2018 budú

3.9.2017 /nedeľa/ o 9.30 hod v Revúckej Lehote a

11.00 hod v Chyžnom

Mgr. Emília Volgyiová

 

                     Jún

29.6.2017- záverečné pred-prázdninové  posedenie so spevokolom Lechem na fare

25.6.2017- slávnosť KONFIRMÁCIE,  Chyžné 9.30 hod

4.6.2017: 1. slávnosť Svätodušná, vystúpenie spevokolu Lechem na službách Božích 

/ 9,30 hod Revúcka Lehota, 11,00 hod Chyžné /

25.6.2017: slávnosť Konfirmácie, 9.30 hod Chyžné

Máj

21.5.2017: seniorátne stretnutie žien GES ECAV, Rožňavské Bystré

Reformácia očami Katarína von Bora, prednášajúca Mgr. Anna Polcková

 

Apríl

23.4.2017: vystúpenie spevokolu Lechem na službách Božích v Lubeníku

13.-17.4.2017: Veľká Noc 2017

Veľkonočná nedeľa- vystúpenie zborového spevokolu Lechem na službách Božích v Revúckej Lehote a Chyžnom

DOMOV SPEVÁCKEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

EVANJELICKÝ A.V. CIRKEVNÝ ZBOR CHYŽNÉ

VÁS SPOLOČNE POZÝVAJÚ NA 

SAKRÁLNY KONCERT

ÚČINKUJE

SPEVÁCKY ZBOR

SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

DIRIGENT

doc. Mgr. art. Štefan SEDLICKÝ, ArtD.

 

v sobotu, 1.apríla 2017 o 17:00 hod

v kostole ECAV v Chyžnom

 

Vstup voľný. S vďakou pijmeme Váš dobrovoľný príspevok.

 

 

CZ ECAV Chyžné, 1.apríl 2017

"Kto miluje, spieva."

Spev je stále najlepšou formou modlitby. Je to dorozumievacia reč medzi človekom a Bohom. A kto spieva, dvakrát sa modlí. Spev  nám pomáha, aby sme sa oslobodili do hluku, ktorý si možno ešte z domu prinášame, pomáha nám sústrediť sa.

Tieto slová zaiste platili aj 1. apríla 2017, keď sme sa spoločne stretli v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Chyžnom na sakrálnom koncerte, kde vystúpilo unikátne hudobné teleso: Spevácky zbor slovenských učiteľov s dirigentom doc. Mgr. art. Štefanom SEDLICKÝM, ArtD. Vzácna pôstna doba, ktorú sme prežívali, ešte viac umocňovala umelecký zážitok koncertu. Spevácky zbor tvoria čisto mužské hlasy, ktoré priam zatriasli základmi kostola, ale vytvorili neopakovateľný zážitok, ktorý si poslucháči odnášali domov. Mnohé nádherné piesne v podaní speváckeho zboru slovenských učiteľov zostali v našich pamätiach natrvalo.

 

Mgr. Emília Völgyiová, námestná farárka CZ ECAV Chyžné

Marec

31.3.2017: Pani Anna Belicová z Revúckej Lehoty sa z Božej milosti dožila vzácneho životného jublilea 101 rokov.

Prajeme jej hojnosť Božieho požehnania a milosti. 

Naša jubilantka 

pani Anna Belicová 

sa z Božej milosti dožila vzáneho životného jubilea

101 rokov

v mene predsedníctva 

Cirkevného zboru ECAV Chyžné

prajem 

hojnosť Božieho požehnania, veľa síl, lásky, zdravia,

nech Vás Pán Boh sprevádza v každú chvíľu.

Naša spolusestra aj v tomto vysokom veku stále prichádza na služby Božie, pravidelne sa zúčastňuje Večeri Pánovej. Nechýba jej humor a láskavé srdce.

Z celého srdca prajem všetko najlepšie

Mgr. Emília Volgyiová, farárka CZ  ECAV Chyžné

 

 

 

31.3.2017: Seniorátne kolo biblickej olympiády GES ECAV, Revúca

Aj v tomto roku sa konalo 31. marca 2017 seniorátne kolo biblickej olympiády GES ECAV na pôde cirkevného zboru ECAV Revúca. Priestory na zrealizovanie olympiády nám poskytlo vedenie gymnázia Martina Kukučína v Revúcej. Seniorátneho kola sa zúčastnilo 11 detí vo všetkých kategóriách. Deti boli z cirkevných zborov ECAV: Revúca/Chyžné, Vlachovo, Dobšiná, Jelšava, Rožňava. 

1.kategória: Lukáš Sečkár, Rožňava- 1. miesto/ postupuje na celoslovenské kolo /

2. kategória: Samuel Čellár, Revúca/ Chyžné- 1. miesto /postupuje na celoslovenské kolo /

3. kategória: Janka Máliková, Revúca/ Chyžné- 1. miesto /postupuje na celoslovenské kolo /

4. kategória: Lucia Iľová, Rožňava- 1. miesto

Po krátkom biblickom úvode, ktorý mala domáca sestra farárka Mgr. Ing. Hudecová sme si spoločne zaspievali a stíšili sa v modlitbe. Keďže súťažiaci už boli poriadne nedočkaví, rozdelili sa do 4. kategórii a mohli sa začať písať testy.  Seniorátne kolo sa vždy tešilo veľkej účasti detí z cirkevných zborov Gemerského seniorátu, avšak po zmene pravidiel nám tento počet rapídne klesol. V minulom roku sa biblickej olympiády zúčastnilo 14 detí. Tohto roku sa olympiády zúčastnilo 11 detí.  Viem, aké podmienky často panujú v školách a aké je zastúpenie na hodinách náboženstva z vlastnej skúsenosti, preto sa chcem ako koordinátorka biblickej olympiády poďakovať tým kolegom, ktorí pripravili deti na olympiádu, venovali im čas a mali trpezlivosť. Nech Boh odmení vaše úsilie. 

Poďakovanie patrí cirkevnému zboru ECAV Revúca a Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej

Február

14.2.2017: Seniorátna pastorálna konferencia 9.00 hod, Revúcka Lehota

 

Január

9.-13.1.2017:

 

Aliančný týždeň modlitieb v spolupráci s Evanjelickým a.v. cirkevným zborom Jelšava a Bratskou Jednotou Baptistov. 

- presbyterstvá, konventy

ROK 2016

December

17.12.2016-Revúcka Lehota, rozsvietenie Vianočného stromčeka, spevokol Lechem Chyžné

18.12.2016- 10.00 hod Rožňava, seniorátne stretnutie GES ECAV za účasti všetkých cirkevných zborov seniorátu pri príležitosti 500. výročia Reformácie k budúcemu roku 2017

25.12.2016-  vystúpenie zborového spevokolu Lechem na službách Božích- Chyžné a Revúcka Lehota

November

27.11.2016-28.11.2016- návšteva členov CZ ECAV Chyžné v partnerskom CZ v Seifhennersdorfe pri príležitosti 80. výročia založenia zboru.

23.11.2016- stretnutie pri pesničkách troch generácii v Revúcej o 14,00 v MsKs Revúca- spevokol Lechem/ ECAV Chyžné- 5.piesní/

15.-16.11.2016- Oslavy 60. výročia Základnej školy v Lubeníku a 190. výročia zrodu školstva v Lubeníku

1.11.2016- služby Božie na cintoríne v Magnezitovciach o 13,00 hod

Pamiatka posvätenia chrámu- Chyžné, vystúpenie zborového spevokolu Lechem

Revúcka Lehota, vystúpenie zborového spevokolu Lechem     

Október

Poďakovanie za úrody zeme- Chyžné, Revúcka Lehota, Lubeník, Magnezitovce

Pamiatka posvätenia chrámu- Magnezitovce, Lubeník

September

Stretnutie dozorcov a presbyterov GES ECAV !!!

25.9.2016, 15.00 hod Dlhá Ves- kultúrny dom

Téma: Služba presbytera – laika v CZ – pomoc duchovnému

Hosť: Tibor Lóczy, presbyter a misijný pracovník CZ Gemer

4.9.2016- 11.OO hod Chyžné, požehnanie pre deti, študentov a pedagógov na začiatok školského roka. Služby Božie s programom pre deti, mládež. 

August

- 12.8.2016 - 13.8.2016

Dni obce Chyžné, spevokol Lechem ECAV Chyžné

28.8.2016- Blahoželanie  v rámci služieb Božích bratovi dozorcovi Ondrejovi Málikovi k jeho životnému jubileu 70 rokov, zúčastnili sa všetci zástupcovia fílii

Júl

Povodeň 29.7.2016- Chyžné, garáž na fare

- 7.7.2016 záverečné posedenie so spevokolom Lechem / opekačka:-) /

Jún

-  služby Božie na záver školského roka 

- seniorátne stretnutie mužov v Ratkovskom Bystrom

- seniorátne stretnutie žien v Revúcej

Máj

15.5.2016: 1. slávnsoť Svätodušná - vystúpenie spevokolu v Revúckej Lehote a Chyžnom pri príležistosti slávnosti Svätodušných sviatkov

8.5.2016: Požehnanie hasičského auta, slávnsotné služby Božie v Magnezitovciach, vystúpenie zborového spevokolu

1. 5.2016: Vystúpil zborový spevokol v Lubeníku na službách Božích

 

 

Apríl

 

 

15.4.2016: Biblická olympiáda, seniorátne kolo- Revúcka Lehota 9.00 hod
 
2.4.2016: Seniorátny konvent, Chyžné 9.00 hod
 
3.4.2016: ďakovné služby Božie pri dožití sa vzácneho životného jubilea 100 rokov- pani Anna Belicová, Revúcka Lehota 11.00 hod
100 rokov života

pani Anna Belicová z Revúckej Lehoty

/ viac foto vo fotogalérii /

 

Milí bratia a sestry,

v našom cirkevnom zbore ECAV Chyžné máme vzácnu jubilantku, ktorá sa 31.3.2016 dožila  100 rokov života. Pri tejto príležitosti jej v mene cirkevného zboru prajem,  hojnosť Božieho požehnania, veľa síl, vzácnych a dobrých ľudí okolo seba. 

Nech ju Pán Boh žehná v jej ďalšom živote!

                                                       Mgr. Emília Vӧlgyiová, námestná farárka CZ ECAV Chyžné

 

 

Povieval lahodný vetríček našou dedinkou a pošepkával všetkým, že naša mama a stará mama,

veľký sviatok má, ktorú ľúbia deti, vnúčatá, pravnúčatá a prapravnuk, celá rodina a všetci blízky.

Pri vašom krásnom výročí radosť nám vchádza do duší, a tak s láskou- s úctou prichádzame a chceme

Vám na Váš sviatok vzácny veľký poďakovať za lásku, za Vaše usilovné ruky-

ktoré pre nás vytvorili veľa šitia, veľa ručných prác, za roky prežité, za všetky obete.

Veď Váš život bola práca, no postupne sa sila stráca- ubolené už pracovité ruky.

Ale dožili ste sa krásnej chvíle, prešli ste životom dlhé míle ako ten čas rýchlo prešiel-

už striebro Vašich vlasov a jarčeky vrások zdobia čelo, čo rôčik s rôčikom pozbieral

dokiaľ sa na šnúročke žitia zajagalo pekných 100 perál.

Veď málo ľudí sa dožije tak krásneho veku, o to viac nás teší, že ste to práve Vy, 

naša mama, stará mama.

Jubielá sú zvláštne zástavky, pozývajú k zamýšľaniu a spomienky sa rodia v mysli,

tie čo radosť prinášali i čo smútok v duši vtisli, 

ale Vaša veľká viera v Pána Boha, pomáhala prekonávať všetko.

Veď mnohé chvíle v našom žití, ťažké boli ako jarme-

no srdce hreje to, keď cíti, že nežili ste tie roky darmo.

A hoci už zdravie neslúži, ako voľakedy, prajeme Vám do ďalšieho

Vášho žitia

- to čo naše srdcia cítia- radosť mnohú, pokoj v duši nech zdravíčko ešte slúži a

ruka Božia Vás naďalej stráži.

                                                                                          Lýdia Gažúrová, dcéra

 

Hospodin nedá ti viac,

viac než dokážeš zniesť, pretože rád ťa má.

V čase búrok a bied na Neho obráť svoj zrak On ruku ti podá.

Zo smútku pozdvihne ťa, vráti úsmev na tvár slzy z očí zotrie,

Duchom svojím občerství, istotu do srdca dá, že nad Tebou vždy bdie.

REF.: Preto chváľ Pána , chváľ, aj keď síl na to nemáš.

Duši tvojej rozumie o všetkých trápeniach vie.

Zlož bremená Mu k nohám, On milovať ťa naučí,

rozdávať lásku aj tam kde cit už nestačí.

Boh mocnejší je než ten, čo iba dočasu vo svete vládu má.

Rozsieva nenávisť tam, chce zničiť lásku a k hriechu ťa navádza.

 

Podaj sa pod Božiu moc, každý boj na kolenách budeš vyhrávať.

Uvidíš veci veľké milosť a požehnanie ťa budú sprevádzať. 

 
 
 
15.4.2016: Biblická olympiáda - seniorátne kolo, Revúcka Lehota 9.00 hod- Kultúrny dom

Marec

16.3.2016: Chyžné 16. hod , spoločná pôstna večiereň pre celý CZ

Od  21.3.2016- Tichý týždeň / Veľká Noc /

 

 

Február

7.2.2016: Revúcka Lehota 9.00 hod, filiálny konvent

7.2.2016: Lubeník 13.00 hod, filálny konvent

14.2.2016: Chyžné 11.00 hod, konvent

21.2.2016: Celozboorvý konvent Chyžné, 9.30 hod

26.2.2016: 11,00 hod stetnutie spevokolov troch generácii, Revúca

Január

31.1.2016: Magnezitovce 8.15 hod, filiálny konvent

29.1.2016:  Celozborové presbyterstvo ECAV Chyžné, 16.30 hod farský úrad - zborová miestnosť

11.-15.1.2016:

Aliančný týždeň modlitieb v spolupráci s Evanjelickým a.v. cirkevným zborom Jelšava a Bratskou Jednotou Baptistov. 

Téma aliančného týždňa modlitieb: Márnotratný syn

 

Nikto sa nás nepýta, či sme pripravení stratiť rodiča, súrodenca, partnera, dieťa alebo dobrého priateľa. I keď sa spoločnosť mení, strata človeka zostáva  bolestná.

 

" Do Tvojich rúk porúčam svojho ducha,

Ty si ma vykúpil, Pane Bože verný

Veď Ty si moja sila a útočište..."

S hlbokým žiaľom, ale odovzdaní do Božej vôle oznamujeme, že naša drahá priateľka, známa, sestra vo viere 

MGR. JANKA TULÁKOVÁ

dňa 4.januára 2016 vo veku  59 rokov odišla k svojmu Nebeskému Otcovi .

Posedenie bude v stredu 6.1.2016 o  17,00 hod v dome smútku v Revúckej Lehote a posledná rozlúčka bude vo štvrtok  7.1.2016 o 14,00 hod v dome smútku v Revúckej Lehote. 

 

         

  Odpočívaj v pokoji!

 

                                                     Evanjelický a.v. cirkevný zbor Chyžné

ROK 2015

December

25.12.2015- Vystúpenie spevokolu Lechem, Revúcka Lehota a Chyžné

24.12.2015- Vystúpenie detí z detskej besiedky s Vianočným programom na službách Božích v Revúckej Lehote a Chyžnom

November

1.11.2015- Služby Božie venované spomienke na zosnulých

8.11.2015- Chyžné, Pamiatka posvätenia chrámu 11,00 hod+ spevokol Lechem

15.11.2015- Revúcka Lehota, Pamiatka posvätenia chrámu 9,30 hod+ spevokol Lechem

29.11.2015- 1. Adventná nedeľa- Stretnutie spevokolov GeS ECAV, Rožňava 15.00 hod

Október

4.10.2015- Revúcka Lehota, Chyžné- Poďakovanie za úrody zeme

25.10.2015- Lubeník 13.00 hod; Magnezitovce 8.30 hod- Pamiatka posvätenia chrámu+ Spevokol Lechem

31.10.2015- Reformácia, služby Božie

September

20.9.2015- Magnezitovce, Poďakovanie za úrody zeme

27.9.2015- Lubeník, Poďakovanie za úrody zeme

August

30.8.2015- Požehnanie pre deti, mládež, študentov, pedagógov na začiatok školského roka

Júl

5.7.2015- Záver školského roka, ďakovné služby Božie

7.7.2015- 16.30 hod  - záverečné predprázninové posedenie spevokolistov

Jún

9.6.2015- spoločná seniorátna pastorálna konferencia GES ECAV A RIS ECAV v Chyžnom o 9,00 hod

Máj

31.5.2015- Svätá Trojica, vystúpenie spevokolu v Magnezitovciach na službách Božích

24.5.2015- 1. slávnosť Svätodušná, vystúpenie slevokolu na službách Božích v Revúckej Lehote a Chyžnom

17.5.2015-  Seniorátne stretnutie žien v Jelšave, 15.00 hod

Apríl

26.4.2015- Stretnutie spevokolov M.D. Lúka, 15.00 hod / ECAV Chyžné, M.D. Lúka, Revúca, Jelšava /

- Veľká Noc / vystúpenie spevokolu na 1. slávnosť Veľkonočnú- Chyžné a Revúcka Lehota /

Požehnané narodeniny-

99 rokov života Anny Belicovej

CZ Chyžné- fília Revúcka Lehota

 

Dňa 31. marca 2015 sa naša spolusestra Anna Belicová z Revúckej Lehoty, dožila vzácneho životného jubilea- 99 rokov života.

V deň Vašich vzácnych narodenín
prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie  roky
s istotou viedol Vaše kroky,
nech Vás vždy Božia  milosť chráni,
nech splní každé z Vašich prianí.

Dnes chceme ďakovať Tebe, Drahý Bože, za každú jednu pomoc, za každú dobrú radu, za Tvoju nekonečnú milosť. Za to, že si našu spolusestru sprevádzal v jej živote. 99.- rokov prešlo v jej živote, za tento nesmierne vzácny dar Ti nevie ani vypovedať chválu. Dožila ich z Tvojej svätej vôle, to cíti každý jeden deň. Daj Bože nech sa na Teba spolieha, dávaj jej viery, sily, požehnanie na ňu vylej. Nech trpezlivo znáša nech sa deje čo chce. Pri svojich narodeninách predstupuje pred Teba a otvára pred Tebou svoje srdce. Ďakujeme, Ti, že vo všetkom čo doteraz prežila pôsobí v skrytosti Tvoja láska a dobrotivá vôľa. Nevieme, čo ju čaká v budúcnosti, ale Ty to vieš drahý Bože, vieš čo potrebuje, vieš lepšie než my. A tak pomáhaj aby každý deň verila Tvojmu sľubu: Ajhľa, ja som s vami až do konca sveta. A tak drahý Bože aj dnes Ti pokorne ďakuje, za svojich najbližších- za rodinu, domov, Ty chránil si ich v každú hodinu. Preto ťa  všetci prosíme v tomto Tvojom chráme, ak je Tvoja vôľa kríža ju ušetri, do Tvojej milosti ju odovzdávame. Žehnaj jej v ďalšom žití, ju i jej blízkych drahých, aby vždy cítili veľkú Tvoju lásku a verili, že Ty nezabudneš na nich, ale vedieš pevnou rukou k večnému pokoju. V živote zažila mnoho radosti, požehnania, ale boli aj chvíle smutné, keď musela vyprevadiť svojich blízkych drahých do večnosti. 

              

Naša spolusestra Anna Belicová celý svoj život s dôverou vkladala do Božích rúk, prežila mnohé radosti i bolesti, ale to všetko ju len posilňovalo vo viere. Aj vo vysokom veku vždy, keď môže prichádza na služby Božie. Nikdy vo svojom živote sa na nič nesťažovala a ani vo veku 99 rokov tomu nie je inak. Je veľká „ čiperka“  vo voľných chvíľach veľa číta, vyšíva. Nikdy si nejde ľahnúť a nikdy nevstáva bez toho, aby si nezaspievala tri či štyri piesne zo spevníka a nepomodlila sa.

A jej recept na život: modliť sa a pracovať!

Našej  jubilantke za celý cirkevný zbor prajeme veľa Božieho požehnania, pevnej sily a nádeje, aby verne naďalej kráčala za Tým, ktorý je Svetlom našich životov - Pánom Ježišom Kristom. 

 

                                                                     Mgr. Emília Völgyiová, námestná farárka Chyžné

Marec

28.3.2015-  Seniorátny konvent Rožňava, 9.00 hod

27.3.2015- Biblická olympiáda GES ECAV, Revúca 9,00 hod / Gymnázium Martina Kukučína/

Na pôde cirkevného zboru ECAV Revúca sa 27. marca 2015 konalo seniorátne kolo biblickej olympiády. Cieľom súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Predmetom súťaže sú vybrané knihy Svätého písma. Biblická olympiáda sa konala v priestoroch Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej, kde nás na úvod privítala domáca sestra farárka Mgr. Ing. Hudecová.  Po krátkom biblickom úvode sme si spoločne zaspievali a stíšili sa v modlitbe. Keďže súťažiaci už boli poriadne nedočkaví, rozdelili sa do 4. kategórii a mohli sa začať písať testy.  Seniorátne kolo sa už niekoľko rokov teší veľkej účasti detí z cirkevných zborov Gemerského seniorátu.  Nebolo tomu inak ani v tomto roku , seniorátneho kola sa zúčastnilo 40 detí.  Postúpiť,  však môžu len tí najúspešnejší. Nech je  vynaložená námaha všetkých detí  povzbudením aj pre ostatné deti a rodiny,  pravidelne čítať Písmo Sväté  a rozjímať o ňom.

                                                                                                            Mgr. Emília Völgyiová

                                                                                              koordinátorka biblickej olympiády GES ECAV

 

Február

- filiálne konventy / Lubeník, Magnezitovce, Chyžné, Revúcka Lehota /

22.2.2015- Celozborový konvent Chyžné, 9.30 hod

 

Január

9.1.2015:Aliančný týždeň modlitieb v spolupráci s BJB Revúcka Lehota a ECAV Jelšava

 

ROK 2014

December

14.12.2014: Vianoce v kostole, Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca v Revúcej o 18,00 hod, koncert cirkevných spevokolov a speváckeho zboru Quirin

7.12.2014: Stretnutie spevokolov Gemerského seniorátu ECAV v Revúcej, 15.00 hod Evanjelický a. v chrám Boží 

 

November

1.11.2014: Služby Božie na cintoríne v Magnezitovciach 14,00 hod

2.11.2014- Chyžné - pamiatka posvätenia chrámu

4.11.2014- Revúca, 14.00 hod Stretnutie 3 generácii pri pesničkách / spolu 16 spevokolov z Revúckeho okresu, Brezno .../

9.11.2014- Revúcka Lehota- pamiatka posvätenia chrámu

Október

31.10.2014: Pamiatka Reformácie

poďakovanie za úrody zeme / Lubeník, Magnezitovce, Revúcka Lehota, Chyžné /

26.10.2014: 8.30 hod- Magnezitovce-  Pamiatka posvätenia chrámu

                   13.00 hod- Lubeník - Pamiatka posvätenia chrámu

September

28.9.2014- Poďakovanie za úrody zeme, Lubeník 13,00 hod

August

- 31.8.2014- začiatok školského roka, požehnanie detí, mládeže a vyučujúcich

- Gratulácie na službách Božích , brat kurátor z Revúckej Lehoty 70. rokov života

Júl

- 17.7.2014- posedenie spevokolu pred letou prestávkou

- 6.7.2014 - Slávnosť Konfirmácie, 9.30 hod Chyžné

Jún

- 1.6.2014- Deň otcov / seniorátne stretnutie mužov /, Rejdová 15,00 hod

Máj

- 18.5.2014 - Deň matiek, Ochtiná 15,00 hod

- 9.5.2014- Biblická olympiáda, seniorátne kolo

Biblická  olympiáda v Gemerskom senioráte

            Na pôde cirkevného zboru ECAV Štítnik sa 9. mája 2014 konalo seniorátne kolo biblickej olympiády. Cieľom súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Predmetom súťaže sú vybrané knihy Svätého písma. Biblická olympiáda sa konala v priestoroch základnej školy v Štítnik, kde nás na úvod privítala pani riaditeľka a domáci brat kaplán.  Po krátkom biblickom úvode sme si spoločne zaspievali a stíšili sa v modlitbe. Keďže súťažiaci už boli poriadne nedočkaví, rozdelili sa do 4. kategórii a mohli sa začať písať testy.  Seniorátne kolo sa už niekoľko rokov teší veľkej účasti detí z cirkevných zborov Gemerského seniorátu.  Nebolo tomu inak ani v tomto roku , seniorátneho kola sa zúčastnilo 57 detí.  Postúpiť,  však môžu len tí najúspešnejší. Nech je  vynaložená námaha všetkých detí  povzbudením aj pre ostatné deti a rodiny,  pravidelne čítať Písmo Sväté  a rozjímať o ňom.

 Víťazi z každej kategórii postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční  2.6.2014 v Tisovci. Víťazi v jednotlivých kategóriách: 1. Kategória- Jana Máliková ( ZŠ Komenského Revúca); 2. Kategória- Daniela Pástorová ( ZŠ Rožňavské Bystré ); 3. Kategória- Lea Šimonová ( Gymnázium P.J. Šafárika Rožňava ); 4. Kategória- Anna Mária Lukáčová ( Gymnázium Martina Kukučína Revúca ).

                                       Víťazom srdečne blahoželáme!!!

                                                                                            Mgr. Emília Völgyiová

                                                                           koordinátorka biblickej olympiády GES ECAV

Apríl

- seniorátny konvent Dobšiná, 13.4.2014

- 20.4.2014- vystúpenie zborového spevokolu na službách Božích / 1. slávnosť Veľkonočná /. 

- 3.4.2014 o 14.00 hod vystúpenie zborového spevokolu pri príležitosti stretnutia Jednoty dôchodcov Slovenka, okres Revúca, Brezno a Banská Bystrica

Marec

- 30.3.2014 seniorátne stretnutie spevokolov GES ECAV v Rožňave, 15.00 hod

- 98. narodeniny našej spolusestry p. Belicovej

- 60. narodeniny našej spevokolistky p. Zemjarovej, posedenie v zborovej miestnosti

Február

- filiálne a celozborový konvent v Chyžnom

- zasadnutie celozboorvého presbyterstva

Január
13.-17.1.2014: Aliančný týždeň modlitieb v spolupráci Ecav Chyžné, Ecav Jelšava, BJB Revúcka Lehota, Jelšava
 

ROK 2013

 

December

25.12.2013- Revúcka Lehota, Chyžné, vystúpenie zborového spevokolu v rámci služieb Božích

22.12.2013- Vianočný koncert, Revúcka Lehota 9,30 hod. V rámci služieb Božích vystúpi p. Hamarová- spev, p. Mgr. Štepitová- hra na organ

13.12.2013- Vianočné trhy v Jelšave, vystúpenie zborového spevokolu 

8.12.2013- Adventné spevy spevokolov Gemerského seniorátu, Chyžné 15.00 hod

November

27.11.2013- stretnutie 3 generácii pri pesničkách JDS, Hrádok 14.00 hod- vystúpenie zborového spevokolu

1.11.2013- Služby Božie na cintoríne

3.11.2013- Pamiatka posvätenia chrámu, Chyžné+ vystúpenie zbového spevokolu

10.11.2013- Pamiatka posvätenia chrámu, Revúcka Lehota+ vystúpenie zborového spevokolu

 

Október

31.10.2013- Pamiatka reformácie

27.10.2013- Pamiatka posvätenia chrámu, Magnezitovce+ vystúpenie zborového spevokolu

20.10.2013- Pamiatka posvätenia chrámu, Lubeník+ vystúpenie zborového spevokolu

- 6.10.2013- Poďakovanie za úrody zeme / Chyžné, Revúcka Lehota, Lubeník /

20.10.-27.10.2013: Voľby biskupa VD ECAV

September

- 29.9.2013- Poďakovanie za úrody zeme / Magnezitovce /

- 1.9.2013- požehnanie detí, mládeže, vyučujúcich na začiatok školského roka

Júl

- dištriktuálny deň VD ECAV v Poprade

- záverečné posedenie spevokolu

 

Jún

30.6.2013- požehnanie pre deti, mládež na Službách Božích, záver škoslekého roka

11.6.2013- Seniorátna pastorálna konferencia s Rimavským seniorátom, Chyžné 9.00 hod

9.6.2013- Návšteva CZ Obišovce v CZ Chyžné, služby Božie v Chyžnom o 10,00 hod; 14,00 hod- Magnezitovce

Máj

26.5.2013- Seniorátne stretnutie spevokolov, M.D. Lúka o 15,00 hod

17.5.2013- " Opekačka repete"- stretnutie detí, mládeže, dorastu na farskom dvore so začiatkom o 15,00 hod ( volejbalový turnaj, loptové sútaže, hry... príď sa zabaviťwink

12.5.2013- Seniorátne stretnutie žien, pri príležitosti dňa matiek v Revúcej o 15,00 hod

10.5.2013- Zasadnutie celozborového presbyterstva, Chyžné 18.00 hod

3.5.2013- Stretnutie detí, mládeže, dorastu na spoločnej opekačke na farskom dvore, 15.00 hod/ pre nepriaznivé počasie preložené na 17.5.2013 /

Apríl

30.4.2013- "Ukáž čo vieš a nauč aj nás", vystúpenie zborového spevokolu na stretnutí seniorov v Lubeníku.

19.4.2013- Biblická olympiáda, Rožňava

 

Biblická  olympiáda v Gemerskom senioráte

            Na pôde cirkevného zboru ECAV Rožňava sa 19. apríla 2013 konalo seniorátne kolo biblickej olympiády. Cieľom tejto súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Predmetom súťaže sú vybrané knihy Svätého písma, konkrétne v tomto roku to bola kniha Sudcov  zo Starej zmluvy a z Novej zmluvy  Evanjelium podľa Lukáša a Skutky Apoštolov. V kostole nás privítal brat senior a brat seniorátny dozorca GES ECAV.  Po krátkom biblickom úvode sme si spoločne zaspievali a stíšili sa v modlitbe. Keďže súťažiaci už boli poriadne nedočkaví, rozdelili sa do 4. kategórii a mohli sa začať písať testy.  Seniorátne kolo sa už niekoľko rokov teší veľkej účasti detí z cirkevných zborov Gemerského seniorátu. Nebolo tomu inak ani v tomto roku , seniorátneho kola sa zúčastnilo 63 detí.  Postúpiť,  však môžu len tí najúspešnejší. Nech je však vynaložená námaha všetkých detí  premenená Pánom na večnú odmenu a ich príklad nech je povzbudením aj pre ostatné deti a rodiny pravidelne čítať Písmo Sväté  a rozjímať o ňom.

 Víťazi z každej kategórii postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční  31.5.2013 v Bratislave. Víťazi v jednotlivých kategóriách: 1. Kategória- Jana Máliková ( ZŠ Komenského Revúca); 2. Kategória- Daniela Pástorová ( ZŠ Rožňavské Bystré ); 3. Kategória- Lea Šimonová ( Gymnázium P.J. Šafárika Rožňava ); 4. Kategória- Anna Mária Lukáčová ( Gymnázium Martina Kukučína Revúca ).

Víťazom srdečne blahoželáme!!!

                                                                                            Mgr. Emília Völgyiová

                                                                           koordinátorka biblickej olympiády GES ECAV

Marec

 

Požehnané narodeniny-

97 rokov života Anny Belicovej

CZ Chyžné- fília Revúcka Lehota

 

Dňa 31. marca 2013 sa naša spolusestra Anna Belicová z Revúckej Lehoty, dožila vzácneho životného jubilea- 97 rokov života.

V deň Vašich vzácnych narodenín
prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie  roky
s istotou viedol Vaše kroky,
nech Vás vždy Božia  milosť chráni,
nech splní každé z Vašich prianí.

 

Naša spolusestra Anna Belicová celý svoj život s dôverou vkladala do Božích rúk, prežila mnohé radosti i bolesti, ale to všetko ju len posilňovalo vo viere. Aj vo vysokom veku vždy, keď môže prichádza na služby Božie. Nikdy vo svojom živote sa na nič nesťažovala a ani vo veku 97 rokov tomu nie je inak. Je veľká „ čiperka“  vo voľných chvíľach veľa číta, vyšíva. Nikdy si nejde ľahnúť a nikdy nevstáva bez toho, aby si nezaspievala tri či štyri piesne zo spevníka a nepomodlila sa.

A jej recept na život: každodenná  modlitba a pevná viera v Hospodina.

Našej  jubilantke za celý cirkevný zbor prajeme veľa Božieho požehnania, pevnej sily a nádeje, aby verne naďalej kráčala za Tým, ktorý je Svetlom našich životov - Pánom Ježišom Kristom. 

 

                                                                     Mgr. Emília Völgyiová, námestná farárka Chyžné

- Ping-pongový turnaj v Revúckej Lehota / deti, mládež, ženy, muži /

22.3.2013 - Tichý Večer- pre deti a mládež, Rejdová

Veľká Noc- 1. slávnosť Veľkonočná

- vystúpenie spevokolu v Revúckej Lehote a Chyžnom

10.3.2013- Cirkevno - zborový výlet do CZ Obišovce

 

Február

2.2.2013- stretnutie učtovníkov CZ v Revúcej

7.-9.2013- slávnosti pri príležitosti 200. výročia narodenia Samuela Tomášika

9.2.2013- slávnostné služby Božie vysielané v RTVS 2, 10.00 hod

10.2.2013- konvent Revúcka Lehota, Lubeník

12.2.2013- zasadnutie zborového presbyterstva Chyžné

17.2.2013- konvent Magnezitovce, Chyžné

24.2.2013- celozborový konvent Chyžné, 9.30 hod

10.3.2013- návšteva CZ Obišovce, vystúpenie spevokolu Chyžné

 

23.3.2013- Pôstny Tichý večer v Rejdovej

Január

14.- 18.1.2013- Aliančný týždeň modlitieb v spolupráci s Bratskou Jednotou baptistov a Evanjelickým a.v. cirkevným zborom Jelšava

30.1.2013- zasadnutie seniorátneho presbyterstva v Revúckej Lehote

         

Rok 2012

Január- Aliančný týždeň modlitieb / 9.-13.1.2012 /- za účasti Evanjelického cirkevného zboru Chyžné, Evanjelického cirkevného zboru Jelšava a Bratskej jednoty Baptistov Revúcka Lehota sa uskutočnil Aliančný týždeň modlitieb. Spoločne sme sa stretali v Chyžnom, Revúckej Lehote a Jelšave. Témou večerných stretnutí  bolo: Premení Ježišom Kristom- Ukrižovaným, Kráľom, Víťaziacim a Spasiteľom.

 

Január: Filiálne konventy: Revúcka Lehota, Magnezitovce, Lubeník

              Matkocirkevný konvent- Chyžné

Február: Zasadnutie celozborového presbyterstva 4.2.2012- Chyžné

Celozborový konvent 19.2.2012-  Chyžné

Apríl: Seniorátne kolo Biblickej olympiády- 13.4.2012 - Revúca

Marec: Stretnutie pri pesničkách troch generácií, Revúca

24.3.2012: Seniorátne stretnutie detí a mládeže GES - Tichý večer modlitieb, M.D. Lúka

Apríl: Veľká Noc 2012- vystúpenie zborového spevokolu

- voľby seniorátneho dozorcu

Máj:

13.5.2012- Deň matiek, Slavošovce 15,00 hod

Jún:

3. 7.2012- konfirmačná slávnosť Revúcka Lehota 9,30 hod

17. 6.2012- 15,00 hod, Ratkovské Bystré- stretnutie mužov

24.6.2012- 15,00 hod, Rožňava- Seniorátne stretnutie spevokolov

30.6.2012- CeloSlovenské Evanjelické dni v Lučenci, vystúpenie spevokolu Chyžné+ Revúca

Júl, August:

voľba generálneho biskupa a generálneho dozorcu

19.8.2012- 16,00 hod Chyžné, Komorný koncert

V rámci Revúckych augustových koncertov sa uskutočnil koncert aj v našom chráme Božom v Chyžnom.  Na koncerte vystúpili  Silvia Stašková- flauta, Adriana Antalová- harfa.

voľba dozorcu VD

September:

2.9.2012- Služby Božie na začiatok školského roka, Chyžné 11.00 hod

-zasadnutie zborového presbyterstva ku plánovaným oslavám pri príležitosti 200,- výročia narodenia Samuela Tomášika, ktoré sú naplánované na február 2013 za účasti brata generálneho biskupa Miloša Klátik

- oslavy v cirkevnom zbore Revúca pri príležitosti 150.- výročia založenia 1. Slovenského Evanjelického Gymnázia

Október:

7.10.2012- Stretnutie presbyterov  a dozorcov , Vlachovo 15.00 hod

20.10.2012- Šarkaniáda / púšťanie šarkanov/, Chyžné 9.30 hod

21.10.2012- Magnezitovce, Pamiatka posvätenia chrámu, vystúpenie spevokolu

28.10.2012- Lubeník, Pamiatka posvätenia chrámu, vystúpenie spevokolu

November: 

4.11.2012- Chyžné, Pamiatka posvätenia chrámu,vystúpenie spevokolu

11.11.2012- Revúcka Lehota, Pamiatka posvätenia chrámu, vystúpenie spevokolu

December:

- adventné posedenie spevokolu / fara Chyžné / 13.12.2013

- stretnutie spevokolov / Vianoce v kostole- Revúca, 14.12.2012 o 17,00 hod /

- Vianočné služby Božie pre deti a mládež, vianočný koncert ZUŠ Revúca, pracovisko Lubeník / 16.12.2012 o 16.00 hod /

24.12.2012- Vianočné vystúpenie detí z detskej besiedky: Revúcka Lehota a Chyžné

25.12.2012- vystúpenie spevokolu na službách Božích v Revúckej Lehote a Chyžnom

Rok 2011

6.1.2011: Zborový spevokol vystupoval na Služnách Božích v Magnezitovciach

Január- Aliančný týždeň modlitieb

9.1.2011: Zborový spevokol vystupoval na Služnách Božích v Lubeníku

30.1.2011: Filiálny konvent- Magnezitovce

6.2.2011: Filiálny konvent- Revúcka Lehota

6.2.2011: Matkocirkevný konvent- Chyžné

6.2.2011: Filiálny konvent- Lubeník

30.1.2011: Celozborové presbyterstvo

13.2.2011: Celozborový konvent- 9.30 hod

Február- DEKA / detský karneval /- Veselý cirkus

26.3.2011: Seniorátny konvent- Revúca

2.4.2011: Seniorátne stretnutie detí a mládeže GES v Chyžnom, 15.00 hod

Tichý večer slova a hudby v Gemerskom senioráte

Dňa 2. apríla 2011 o 15,00 hod  sa uskutočnilo stretnutie pre dorast a mládež Gemerského seniorátu ECAV. Tento rok nás privítal cirkevný zbor Chyžné. Stretnutie sa organizuje už niekoľko rokov a „ mladí seniorátu“ sa naň vždy tešia . Už tradične sme sa stretávali na Bielu sobotu, ale tento krát sme sa rozhodli, že to skúsime v inom termíne- ešte pred Veľkou nocou. Nosnou témou stretnutia bola téma: Ježiš je svetlo sveta. V cirkevnom zbore nás na úvod privítala a aj úlohu moderátorky prevzala domáca sestra farárka Mgr. Emília Völgyiová. Hudobne nás sprevádzala skupina zo Slavošoviec, ktorá výdatne svojou hrou a piesňami dotvárala atmosféru. Počas stretnutia sme si vypočuli dve témy, v prvej nás sestra kaplánka Mgr. Janka Pabáková oboznámila s významom svetla pre život, a v druhej téme, ktorú si pripravila sestra farárka Mgr. Danica Hudecová nám porozprávala, čo znamená žiť s Kristom a bez neho. Aby si mladí ľudia uvedomili čo znamená žiť v svetle, domáca sestra farárka si pre nás pripravila jednu aktivitu. Na stretnutie si mal každý doniesť šatku, po výzve každý vyšiel pred kostol kde sme boli rozdelení do rôznych skupín. Každá skupina mala jedného „ šéfa“, ktorý bol zodpovedný za svoju skupinu. Každý zo skupinky si mal zaviazať oči šatkou a spoliehať sa iba na pokyny svojho „ šéfa“. Bolo zaujímavé sledovať skupinky ako si poradili s neľahkou úlohou. Na koniec každá skupinka dorazila do kostola, kde si už mohli rozviazať oči a zdieľať svoje pocity z chodenia v tme. Na záver stretnutia sa konala Večera Pánova pre konfirmovaných, ktorú prisluhovali Mgr. Emília Völgyiová a Mgr. Lýdia Naďová. Po Večeri Pánovej si prišli všetci ostatní pre požehnanie. V rozhovoroch sme pokračovali pri koláčikoch a čaji, ktoré pripravili ochotné sestry z cirkevného zboru. Podujatia sa zúčastnilo 95 mladých Gemerského seniorátu. Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho milosť, ktorej sa nám dostalo i pri tomto podujatí a už teraz sa tešíme na to budúce.

 

17.4.2011: Zborový spevokol vystupoval na službách Božích v Magnezitovciach

24.4.2011: Zborový spevokol vystúpil počas Veľkonočných sviatkov v Revúckej Lehote a na SLužbách Božích

8.5.2011: Deň matiek v Rožňave

29.5.2011: Stretnutie spevokolov Gemerského seniorátu v Gemerskej Polome

24.5.2011: Spoločná biblická hodina v Chyžnom, prednášajúcou bola Mgr. Lýdia Naďová, námestná farárka Slavošovce

12.6.2011: 1. slávnosť Svätodušná, zborový spevokol vystúpil na službách Božích

14.6.2011: Záverečné posedenie spevokolu na fare

25.6.2011: Stretnutie rodín- Rožňavské Bystré

26.6.2011: Konfirmácia v CZ

24.7.2011: Slávnosť inštalácie kazateľa BJB

30.7.2011: Slávnosť inštalácie Mgr. Bartovej, Nové Sady

31.7.2011: Dištriktuálny deň, Východná

9.10.2011: Stretnutie presbyterov, Dobšiná

25.10.2011: Zborový spevokol vystúpil na službách Božích v Lubeníku, pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu

30.10.2011: Pamiatka posvätenia chrámu, Magnezitovce- vystúpil zborový spevokol

1.11.2011: Služby Božie na cintoríne v Magnezitovciach

13.11.2011: Pamiatka posvätenia chrámu, Chyžné- vystúpil zborový spevokol

20.11.2011: Pamiatka posvätenia chrámu, Revúcka Lehota- vystúpil zborový spevokol

29.11.2011: Zborový spevokol vystúpil na podujatí v Revúcej, stretnutie troch  generácii pri pesničke / organizované JDS Revúca /

18.12.2011: Stretnutie spevokolov Muránskej Doliny / Revúca, M.D.Lúka, Jelšava, BJB Revúcka Lehota / 15.00hod

19.12.2011: Večerné adventné služby Božie pre deti a mládež / Vystúpia: deti z detskej besiedky Chyžné, Revúcka Lehota; ZUŠ elokované pracovisko Lubeník, dorast a mládež z M.D.Lúky / 16.00 hod

25.12.2011: Zborový spevokol vystúpil na Službách Božích v Revúckej Lehote a v Chyžnom